Duurzame energieprojecten

Gemeente Ermelo


Vraag aan ons
Gemeente Ermelo wil 20% duurzame energie opwekken in 2020. Kan Over Morgen samen met stakeholders een onderzoek uitvoeren naar de meest relevante en technisch haalbare vormen van grootschalige duurzame energieproductie? Breng hierbij de potentie duurzame energie in beeld, kom tot een aantal kansrijke projecten en adviseer over de uitvoering daarvan.

Contactpersoon

Jan Jaap Wesselink
Jan Jaap Wesselink
06 42 70 01 38 | mail

Opdrachtgever

Gemeente Ermelo

Tags

energie & klimaat

Het begint met verkrijgen van inzicht in wat er nodig is om tot een energieneutraal Ermelo te komen. Aan de hand van een visuele factsheet energietransitie, is de transitie naar een duurzame energiehuishouding in beeld gebracht. Deze krijgt meteen realiteitsgehalte doordat er parallel een online interactieve Energie Transitie Atlas is opgesteld. Deze online kaarten tonen op geografische wijze de totale potentie duurzame energie in de gemeente.

Deze twee producten zijn de input voor een werksessie met stakeholders. Het doel is om gezamenlijk met stakeholders dezelfde inzichten te hebben, wat een gelijk kennisniveau oplevert. Vervolgens is gezamenlijk op een kaart een groot aantal mogelijke projecten geïnventariseerd. Met deze basis wordt de stap gezet naar interactie met bewoners en bedrijven door middel van een bijeenkomst en een campagne met film. Op deze wijze wordt al in een vroeg stadium draagvlak gecreëerd voor de opgave van de energietransitie.

In twee ateliers ‘Ruimte en Energie’ wordt toegewerkt naar een aantal kansrijke projecten die concreet worden uitgewerkt. Ermelo weet wat ze te doen staat om de doelstelling te halen.

Simple Share Buttons