Duurzaamheid Haagse wijken

Gemeente Den Haag


Vraag aan ons
Hoe kan de gemeente Den Haag wijkinitiatieven gericht op energiebesparing en CO2 reductie faciliteren en daarbij het initiatief aan de stad laten? Specifiek aandachtspunt hierbij is het op gang brengen van participatie op het thema duurzaamheid, in minder voor de hand liggende delen van de stad.

Contactpersoon

Jeroen Roeloffzen
Jeroen Roeloffzen
06 42 70 41 08 | mail

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag

Tags

energie & klimaat

Onze oplossing
Over Morgen ontwikkelde een subsidieregeling die de kracht van de stad maximaal benut. Initiatiefnemers krijgen een bijdrage in het opstellen van een plan van aanpak of projectplan waarvan de inhoud door het initiatief zelf wordt bepaald. Hiermee faciliteert de gemeente Den Haag een versnelling en focus in het proces en laat de inhoud van het project aan de stad. Daarmee wordt intrinsieke motivatie in de stad aangejaagd en is gebleken dat na een eerste impuls vele initiatieven op eigen kracht verder groeien. In totaal is 200.000 euro aan subsidie beschikbaar gesteld met als resultaat dat er 26 initiatieven blijvend bezig zijn met het verduurzamen van Den Haag.

Blogs

Simple Share Buttons