Centrumvisie Teylingen

Stap voor stap krijgt de centrumvisie voor de gemeente Teylingen vorm. Samen met bewoners, ondernemers en organisaties uit de drie dorpskernen werken we aan deze visie. Een visie die de dorpskernen voorbereidt op de toekomst en past bij de lokale wensen en ideeën.

Hoe maak je een centrum- en detailhandelsvisie die past bij wensen van bewoners, ondernemers en organisaties? Een visie die bijdraagt aan een betere leefbaarheid in de kernen en past bij wensen van ondernemers? Dit lukt alleen als die belangrijke doelgroepen vanaf de start van het proces meedenken. Deze aanpak hanteren we bij de totstandkoming van de centrum- en detailhandelsvisie voor de gemeente Teylingen.

Drie dorpskernen, drie karakters


Teylingen kent drie dorpskernen. Het kleinschalig, historische en waterrijke Warmond. Voorhout met haar lange winkelstraat met voornamelijk horeca en winkels voor dagelijkse boodschappen. En Sassenheim, het dorp waar bewoners uit de hele regio komen winkelen. Elke kern heeft andere aandachtspunten en kwaliteiten.

Gesprek over ervaring en cijfers

We maken de centrumvisie samen met onze partners Expertteam Winkelgebieden en stedenbouwkundig bureau SAB. De inhoudelijke kennis van deze partners is erg belangrijk in dit proces. Per dorpskern werken we met een visiegroep, bestaande uit ondernemers, bewoners en bijvoorbeeld ook de bibliotheek. Deze visiegroep is onze steun en toeverlaat als het gaat om de lokale kennis van de kernen. We verbinden kennis, cijfers en expertise met de lokale kennis en wensen van betrokkenen. De visie krijgt op die manier stap voor stap vorm.

Meer weten over de centrumvisie?

Kijk eens op www.centrumvisieteylingen.nl of neem contact op met Sanne Veldhuizen Wij werken aan verschillende gebiedsvisies. Kijk voor meer cases op onze website.

centrumvisie Teylingen
Gepubliceerd: 07-10-2019