Veranker circulaire bouw in gemeentelijk beleid

Circulair bouwen is een thema dat bij gemeenten steeds hoger op de agenda komt. Als gemeente moet je op een creatieve manier en met beleid sturen op circulair bouwen.

Het ontbreekt nog vaak aan overzicht en inzicht met welke instrumenten een gemeente kan sturen op circulair bouwen. Als de beleidsinstrumenten en de instrumenten in projecten duidelijk zijn, lukt het een stuk beter om gemeentelijke ambities te realiseren.  

We staan in Nederland voor een grote bouwopgave. We kunnen het ons niet permitteren om dit te doen met grondstoffen die ons milieu aantasten en veel CO uitstoten. Met een goede aanpak halen we de doelstellingen voor 2050. 

Versnel de transitie naar circulaire bouw met het Kompas Circulaire Gebiedsontwikkeling

Het Kompas Circulaire gebiedsontwikkeling is een tool, ontwikkeld door Over Morgen, die gemeenten inzicht geeft in de mogelijkheden om circulariteit te integreren in zowel in beleid als projecten. 

Het Kompas is bedoeld als een inhoudelijke kennisbank vooraf en concreet hulpmiddel tijdens gebiedsontwikkelingsprojecten. Het bestaat uit vier verhaallijnen:

 

    1. Beleid: via welke beleidsinstrumenten kan gestuurd worden op circulariteit in gebiedsontwikkeling?
    2. Met grondpositie: hoe te sturen op circulariteit in een gebiedsontwikkeling met gemeentelijk grondbezit?
    3. Geen grondpositie: hoe te sturen op circulariteit in een gebiedsontwikkeling zonder gemeentelijk grondbezit?
    4. Integrale Duurzaamheid: hoe verhoudt circulariteit zich tot de andere duurzaamheidsthema’s? En hoe zorg ik voor een integraal duurzaam project?

Naar het Kompas Circulaire Gebiedsontwikkeling.

Goed beleid op circulaire bouw

Circulair bouwen toepassen in projecten is pionieren voor iedereenGemeenten zijn aan zet om circulaire bouw te versnellen. 

De adviseurs circulariteit van Over Morgen geven duurzaamheidmanagers en projectmanagers bij gemeenten inzicht in welke beleidsinstrumenten en instrumenten in projecten ingezet kunnen worden om circulair bouwen te stimuleren

Jan van 't Hek

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw gemeente?

Neem contact op met Jan van ’t Hek

Blijf in verbinding met Over Morgen

Wat vind jij van onze visie en aanpak? Volg ons op social media en laat van je horen. Dat kan via info@overmorgen.nl of neem rechtstreeks contact op met één van onze adviseurs.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.