Programma Duurzaam Rotterdam

Gemeente Rotterdam


Vraag aan ons
Lever expertise aan Programma Duurzaam om de ambitie energieneutraal 2050 Rotterdam te verwezenlijken.

Contactpersoon

Michiel Wiggers
Michiel Wiggers
06 42 74 42 29 | mail

Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam

Tags

duurzame warmte

In 2015 heeft gemeente Rotterdam het programma Duurzaam 2015-2018 “Dichterbij de Rotterdammer” bekrachtigd. Doel is onder andere een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam verwarmd Rotterdam in 2050. Daarnaast heeft Rotterdam op 8 maart 2017 samen met het Rijk, gemeenten, provincies en netbeheerders de Green Deal Aardgasvrije Wijken ondertekend.

Over Morgen is gevraagd om expertise aan het programmabureau te leveren voor het verwezenlijken van een duurzaam verwarmd Rotterdam in 2050. Over Morgen doet dit door te adviseren bij de strategische visie op het duurzaam verwarmen, de hulpmiddelen te leveren om die visie te ontwikkelen en door pilotprojecten in de stad zelf, de leefomgeving van de Rotterdammer, te helpen starten.

Met behulp van een Warmte Transitie Atlas maken we inzichtelijk waar de kansen liggen in Rotterdam. Meer informatie over de Warmte Transitie Atlas is hier te vinden.

Op basis van inzicht in de kansrijkheid helpt Over Morgen mee om in verschillende wijken van Rotterdam te kijken naar de haalbaarheid en manier waarop een duurzaam verwarmde stad verwezenlijkt kan worden. Samen met stakeholders wordt gewerkt aan het daadwerkelijk realiseren van betaalbare, betrouwbare en duurzame alternatieven voor aardgas. We maken concrete meters richting 2050, maar doen ook broodnodige praktijkervaring als input voor de verbetering van landelijke wet- en regelgeving.

Een ander resultaat is dat gemeente Rotterdam en de belangrijkste stakeholders op 6 juni 2017 de volgende ambitie uitgesproken en bevestigd hebben:

Rotterdam wordt aardgasvrij

Samen met bewoners, organisaties en bedrijven in de stad werken we aan een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam verwarmd Rotterdam in 2050. Onze huizen zijn goed geïsoleerd, we koken elektrisch en verwarmen onze gebouwen met elektriciteit of met collectieve warmte. We gebruiken geen aardgas, maar duurzamere alternatieven met toekomstwaarde. Dit is een grote, ingrijpende opgave die we nu al samen in en met de stad oppakken. Op deze manier werken we aan een schonere lucht, werkgelegenheid, comfortabel wonen en draagt Rotterdam bij aan het klimaatakkoord van Parijs.

Deze ambitie vormt ook de aftrap om komend jaar met de belangrijkste stakeholders tot een Warmtevisie voor de stad te komen. We maken daarin afspraken over hoe de benodigde versnelling en opschaling kan worden gerealiseerd en wie daarin welke taken en verantwoordelijkheden heeft.

Simple Share Buttons