Binnen enkele maanden hebben wij een netwerk opgebouwd met papierfabrieken, brancheverenigingen, kennisinstellingen, leveranciers en ondernemers om kansen te verkennen en hen te overtuigen van het circulaire gedachtegoed. Via dit netwerk kregen inzicht in waar grondstoffen heen gingen en welke hoeveelheden hiermee gemoeid zijn. Tijdens de gesprekken ontstonden onverwachte verbindingen met andere sectoren zoals de energiesector, organische reststromen en voedselketen. Een aantal van die onverwachte verbindingen waren papierproductie en vissenkweek, – vezelhennep en -bermgras.

Concreet is er een samenwerking gestart met waterschappen, Rijkswaterstaat, gemeentes, papierfabrieken en – verwerkers om bermgras uit de openbare ruimte in te zetten voor papierproductie: Van bermgras tot Bladzijde. Bij de het project Van Bermgras tot Bladzijde kwamen de verschillende belangen van partijen het beste bijeen. Een belangrijk argument voor de papierfabrieken om hierop in te zetten is grondstoffenzekerheid in de toekomst. Vanuit de papierleveranciers, o.a. de gemeente Apeldoorn, is het belangrijk dat de werkgelegenheid die de sector biedt op pijl blijft. Daarom zijn we opnieuw naar gras gaan kijken, bezien vanuit waarde in plaats van kosten. Het project bevindt zich momenteel nog in de fase van haalbaarheidsonderzoeken. De vezels in het gras worden gebruikt voor papierproductie en onderzocht wordt of het eiwit geschikt is voor diervoeding, het fosfaat in het gras voor kunstmest en de sappen voor vergisting. De filosofie binnen Apeldoorn is gekanteld van kosten gedreven naar waarde gedreven beheer van de openbare ruimte. Vanuit deze benadering lopen nu ook experimenten naar circulair gebruik van bladafval.

Gepubliceerd: 10-10-2017