Nederland staat aan de vooravond van de transitie naar een circulaire economie. Deze transitie vraagt om een aantal fundamentele veranderingen, die voelbaar zijn voor gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen. Op 7 februari brengen Platform31 en het College van Rijksadviseurs je volledig op de hoogte van de opgedane kennis en uitkomsten van recente projecten rond circulaire gebiedsontwikkeling en wijkaanpak. 

Samen met Must en Urbanos delen wij de resultaten van het ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke impact en mogelijke kansen van circulair denken in de transformatie van twee naoorlogse woonwijken Wielwijk in Dordrecht en De Maten in Apeldoorn.

Nieuwsgierig? Meld je hier aan voor het event.

Gepubliceerd: 15-01-2018