Sinds 1 januari 2014 is de zogenaamde postcoderoosregeling in werking. Deze regeling geeft een forse financiële stimulans om grootschalige zonnevelden – zoals we die wel in Duitsland kennen – ook in Nederland mogelijk te maken (klik hier voor meer uitleg over de postcoderoos). Sinds de inwerkingtreding van de regeling is er veel kritiek op de regeling: te klein bereik vanwege de beperking van de postcoderoos, dubbele aansluitingen zijn onnodig en leiden tot teveel kosten, BTW-onduidelijkheid, et cetera. Minister Kamp van Economische Zaken heeft in zijn brief van 11 november de visie van het kabinet op de postcoderoosregeling uiteengezet en verbeteringen beloofd.

Allereerst is het goed te noemen waarom de regeling ooit in het leven geroepen is. Het is belangrijk dat dit ´hogere´ doel in gedachten gehouden wordt:

  • De regeling stimuleert collectieve opwek van energie (welke goedkoper is dan individueel);
  • De regeling stimuleert schone opwek van energie;
  • Zorgt ervoor dat opwek en verbruik dicht bij elkaar plaats hebben en zo tot voordelen in het net leiden;
  • Het brengt bewustzijn bij en creëert een collectief van burgers over de energietransitie.

De Minister heeft in zijn brief van 11 november een en ander nog eens duidelijk uit de doeken gedaan:

  1. De paarse krokodil van de dure dubbele aansluiting die omwille van de fiscale wetgeving nodig is, maar technisch gezien overbodig is, wordt weggenomen. In het debat van 2 juli heeft de minister dit ook al toegezegd, maar het is nog niet geregeld. De Minister maakt hier blijkbaar geen haast mee.
  2. Van – in de media gesuggereerde dubbele BTW – is volgens de minister geen sprake. Belangrijk is dan wel dat bij het oprichten van een energiecoöperatie duidelijke afspraken worden gemaakt over de onderlinge verhoudingen tussen de betrokken partijen (certificaathouders, energiemaatschappij, coöperatie). Klik hier voor meer uitleg.
  3. De Minister suggereert om de termijn van het fiscale voordeel van 10 jaar naar 15 jaar te verlengen, om zo de haalbaarheid te vergroten en te kunnen concurreren met de SDE regeling (die ook 15 jaar is). Dit is een nieuwe, veelbelovende toezegging.

Het lijkt erop dat het grootste deel van de Tweede Kamer zich opnieuw achter de regeling zal scharen en de Minister zal aanmanen om haast te maken met de verbeteringen. Steun genoeg dus voor de regeling vanuit deze hoek.

En we zien dat de markt nog volop in beweging is en er klaarblijkelijk ook geloof is. Nieuwe ontwikkelaars melden zich bij gemeenten en grondeigenaren en regelmatig verschijnen er berichten in de media van nieuwe plannen in initiatieven. En ook andere financieringsvormen ontwikkelen zich. De opening van de laatste en hoogste tranche van de SDE heeft gezorgd voor een ware vloed van nieuwe initiatieven en marktpartijen.

Over Morgen werkt op dit moment aan 4 concrete zonnevelden. Voor al deze 4 projecten vindt naar verwachting het komende half jaar een diepgaande marktconsultatie, danwel een marktselectie plaats. Dan zal de markt zich echt laten zien. We houden u op de hoogte.

Gepubliceerd: 20-11-2014