De lokale rekenkamer(commissie)s van Eindhoven, Tilburg, Breda, ’s-Hertogenbosch en Oss gaan gezamenlijk onderzoek verrichten naar de invoering van de Omgevingswet. Via een kortlopend onderzoek (‘Quickscan’) willen de vijf lokale rekenkamer(commissie)s in beeld brengen hoe iedere gemeente zich op dit moment voorbereidt op de Omgevingswet.

Er zal nadrukkelijk worden gekeken naar de rol van de raad. Hoe wil de raad sturen en waarop? Welke rol ziet de raad voor zichzelf? Wat kunnen de afzonderlijke raden leren van de vergelijking tussen de aanpak in de vijf Brabantse gemeenten? In het kader van het onderzoek zullen de komende weken diverse interviews en groepsgesprekken worden georganiseerd met betrokken projectleiders, wethouders en raadsleden.

Het gezamenlijke onderzoek van de vijf rekenkamers geeft resultaten waarmee gemeenteraden ook van elkaars aanpak kunnen leren. De resultaten van het rekenkameronderzoek worden zo spoedig mogelijk na de verkiezingen in 2018 aangeboden aan de nieuwe gemeenteraden van Eindhoven, Tilburg, ‘s-Hertogenbosch, Breda en Oss. De gemeenteraden kunnen de resultaten van het onderzoek gebruiken voor hun voorbereiding op de volgende raadsperiode, die in maart 2018 begint.

Gepubliceerd: 18-09-2017