De lancering van de ‘Marktplaats Duurzaam Bouwen’ geeft de ambities van gemeente Den Haag een stevige impuls. Per 2020 wil de gemeente 20.000 woningen verduurzaamd hebben.

Over Morgen helpt Den Haag om deze ambitie te verwezenlijken door bewoners te activeren en te faciliteren in het verduurzamen van hun woning met  tal van duurzame wijkinitiatieven. Daarnaast stimuleren we de aanbodkant met bouwbedrijven, aannemers en installateurs door het opzetten van een bedrijvenplatform. In dat platform wordt kennis en ervaring uitgewisseld en worden kansrijke initiatieven in de stad omgezet in duurzame woningrenovaties.

ProvadaDe Haagse Marktplaats Duurzaam Bouwen vormt de volgende stap in het verduurzamen van de woningvoorraad door bewoners en bedrijven met elkaar te gaan verbinden. Op de Provada is de Haagse Marktplaats officieel van start gegaan, waarbij Dennis Gudden een korte toelichting gaf op de succesvolle aanpak van de gemeente Den Haag.

Gepubliceerd: 10-06-2014