Onze huidige lineaire manier van leven, werken en consumeren is niet vol te houden. We produceren, consumeren en gooien weg terwijl onze grondstoffenvoorraad eindig is. Hier worden we ons steeds meer bewust van en we recyclen meer dan voorheen. Voorkomen van afval, dat is waar we naar toe moeten. Daarom hebben overheden het doel gesteld: een Circulaire economie voor 2050.

Hoe zet je deze transitie in? Daar helpt Over Morgen je mee. Met behulp van een circulaire routekaart en concrete projecten en pilots maken wij de circulaire leefomgeving voor jouw situatie tastbaar en genereren we actie.

Een circulair programma in gemeente Den Haag

Circulaire economie gaat net als de lineaire economie dwars door gemeentelijke afdelingen heen. Iedereen heeft er iets mee te maken. De gemeente Den Haag had de vraag hoe hiermee om te gaan en hoe verder te komen met zo’n ‘versnippert’ thema. In interne en externe gesprekken en een groepsdiscussie heeft Over Morgen de basis gelegd voor een programma circulaire economie waarin de markt, burgers en de gemeente allen aan de slag zullen moeten. Circulair is een manier van werken die dwars door organisaties heen gaat.

Circulaire routekaart Voorne Putten

Wist je dat op Voorne-Putten 45% van het land gebruikt wordt door agrariërs? Hieruit komen allerlei reststromen voort zoals bietenblad, aardappelloof -en schillen. Voorne-Putten zet komende jaren in op het vinden van hoogwaardige toepassingen voor deze restproducten.

Maar dat niet alleen, want Voorne-Putten bundelt de krachten om te komen tot een energie neutrale en circulaire regio in 2040. In diverse stakeholdersessies heeft Over Morgen hiervoor een visie, strategie en aanpak opgesteld. Op basis van de lokale kansen hebben we concrete acties uitgewerkt waarmee bedrijven, organisaties, onderwijs en overheid aan de slag gaan. We sluiten aan bij de circulaire stappen in de Rotterdamse haven, versterken we de groeiende toeristische sector en gaan aan de slag met de grondstof intensieve bouwketen. Komende jaren staan in teken van bewustwording, aanjagen, onderzoeken en starten met koplopers.

Circulaire kansen inventarisatie gemeente Teylingen

Biertjes gebrouwen met regenwater en waarbij het restproduct bierborstel gebruikt wordt voor het bakken van brood. Dat was het circulaire prijzenpakket voor de winnaar van de circulaire pubquiz in gemeente Teylingen. Gemeente Teylingen zet in op kennisontwikkeling over circulaire economie binnen de eigen organisatie en het starten van projecten.

Over Morgen heeft een inspirerende circulaire expositie georganiseerd om de gemeentelijke organisatie bekend te maken met circulaire economie. Gedurende drie weken zijn diverse circulaire voorbeeldprojecten gepresenteerd waarmee de gemeente zelf aan de slag kan in de openbare ruimte, gebouwen en inrichting en consumentenproducten. In een setting met een tafel van een oude gymzaalvloer, tapijttegels gemaakt van oude visnetten en plantenbakken van oude bomen uit de wijk zijn diverse sessies georganiseerd om kansen te benoemen voor circulaire projecten. Tipje van de sluier: circulair bladafval en bermgras, diverse facilitaire inkooptrajecten, een nieuwbouwproject en een gebiedsontwikkeling.

Circulaire pilotprojecten gemeente Apeldoorn

Apeldoorn is een gemeente die graag dingen doet, net als wij. Over Morgen heeft kansen geïnventariseerd voor circulaire projecten in de papierindustrie rondom Apeldoorn. Er ontstond inzicht in grondstoffenstromen en we hebben onverwachte verbindingen gelegd met de energiesector, organische stromen en voedselketen. Concreet is er een samenwerking gestart met waterschappen, Rijkswaterstaat, gemeentes, papierfabrieken en – verwerkers om bermgras uit de openbare ruimte in te zetten voor papierproductie: Van bermgras tot Bladzijde. Apeldoorn is opnieuw naar gras gaan kijken, bezien vanuit waarde in plaats van kosten. De vezels in gras worden gebruikt voor papierproductie en onderzocht wordt of het eiwit geschikt is voor diervoeding, het fosfaat in het gras voor kunstmest en de sappen voor vergisting. De filosofie binnen Apeldoorn is gekanteld van kosten gedreven naar waarde gedreven beheer van de openbare ruimte.

Gepubliceerd: 05-10-2017