Hoe kun je als bewoner van Den Haag je eigen woning het slimste renoveren? Hiervoor biedt het Platform Duurzame Woningrenovaties uitkomst. Bouwbedrijven, kennispartners en bewoners van Den Haag worden verbonden via het platform. Zo draagt het platform bij aan de ambitie van de gemeente Den Haag om samen naar 20.000 verbeterde woningen in 2020 toe te werken.  Hoe het platform in zijn werk gaat licht Dennis Gudden, projectleider van het platform, toe in de eerste nieuwsbrief.

Overmorgen ondersteunt de gemeente Den Haag al lange tijd in het bereiken van de duurzame doelstellingen van de stad. Zo werken wij onder andere aan het opzetten van duurzame wijkinitiatieven, het verbeteren en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad, en het uitrollen van een dekkende infrastructuur voor elektrische voertuigen.

Meer weten over de initiatieven vanuit het platform en het verbeteren van de particuliere woningvoorraad? Neem dan contact op met Dennis Gudden: 06 23 72 25 50

Gepubliceerd: 18-09-2014