In opdracht van de gemeente Veldhoven ontwikkelde Over Morgen een virtual reality model van de Kempenbaan. De gemeente vernieuwt de Kempenbaan omdat de huidige infrastructuur economische ontwikkelingen op bedrijventerrein De Run steeds meer in de weg staat. De regionale en landelijke betekenis van dit bedrijventerrein wordt de komende jaren groter door de komst van een Health Technology Park. De Kempenbaan wordt verbeterd door het ontwikkelen van een aansluiting op de A67 aan de westkant en een aansluiting op de N2 aan de oostkant.

In opdracht van de gemeente heeft Over Morgen belangrijke betrokkenen in het gebied geïnterviewd zoals het Maxima Medisch Centrum en ASML. Aan de hand van de interviews ontwikkelde Over Morgen een aanpak voor de projectcommunicatie. Uitgangspunt van de projectcommunicatie is dat de gemeente en betrokken organisaties gezamenlijk medewerkers van het bedrijventerrein en de duizenden bezoekers proactief gaan informeren voorafgaand en tijdens de wegwerkzaamheden.

Het virtual reality model van de Kempenbaan is hier een voorbeeld van. “Ik ben heel blij dat iedereen vanaf nu op www.veldhoven.nl/kempenbaan een duidelijk beeld kan krijgen van de nieuwe Kempenbaan” zegt wethouder Nicole Ramaekers van de gemeente Veldhoven. Met deze communicatieaanpak hoopt de gemeente hinder tijdens de wegwerkzaamheden door omleidingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Gepubliceerd: 05-07-2013