De energiemarkt is volop in beweging, kijk alleen al naar de reclames op TV en internet en je weet dat er wat aan de hand is. Voor de consument meer inzicht in gebruik en de rekening. Voor de professionals een unieke uitdaging. Een uitdaging die vraagt om een energie transitie, denken vanuit de eindgebruiker en om nieuwe coalities.

Een voorbeeld uit de ruimte: “Houston, we have a problem….”

Dit was de oproep die Apollo 13 deed toen was vastgesteld dat ze niet meer terug zouden kunnen keren naar aarde, in ieder geval niet op de normale en gangbare manier. Wat de steller van de vraag zich niet had bedacht was dat er door zijn verzoek een ongelofelijke energie los kwam bij tal van mensen die in een unieke samenwerking ervoor gezorgd hebben dat het onmogelijk mogelijk is gemaakt. Het resultaat is bekend: Apollo 13 kwam veilig op aarde. Een bijzonder voorbeeld van iets wat ik dagelijks mag ervaren, de kracht van samenwerking!

Lokale duurzame energieopwekking, samen anders werken

De afgelopen jaren is een belangrijke uitdaging op het gebied van samenwerking heel helder geworden; het transformeren naar een lokalere en duurzamere energieopwekking. Vanuit Europa zijn klimaatdoelstellingen gesteld en grondstof prijzen stijgen. Vanuit een andere hoek komt wellicht het belangrijkste signaal: de burger, de uiteindelijke gebruiker, wil meer invloed op zijn eigen energieopwekking en -rekening.

Het antwoord hierop kan gevonden worden in lokale duurzame energieopwekking. Dit vraagt dat we samen anders gaan werken, transitie is aan de orde. Makkelijk is dit niet, fundamentele wijzigingen kosten immers vaak generaties om echt door te komen. Gelukkig zien we dat er al goede voorbeelden zijn waar juist de samenwerking de sleutel blijkt tot succes.

DE-on Flevoland en Hybride Warmtenet Nijmegen

In Flevoland is op initiatief van de Provincie in 2009 gestart met de verkenning naar de haalbaarheid van het starten van een regionaal Duurzaam Energie- en ontwikkelingsbedrijf Flevoland, kortweg DE-on. Anno 2012 zijn 10 partners (Provincie, 6 Flevolandse gemeenten, afvalverbrander HVC en netbeheerder Alliander) in de afrondende fase van het opstellen van een businessplan en zal aan het einde van het jaar blijken of DE-on daadwerkelijk wordt opgericht.

In Nijmegen is begin juli het contract gesloten over de aanleg van een Hybride Warmtenet. Ook hier werken overheid en private sector samen en maken het mogelijk dat uiteindelijk 14.000 woningen worden voorzien van duurzame energie. Energiebedrijf NUON, afvalcentrale ARN, netbeheerder Alliander, gemeente Nijmegen en de Provincie Gelderland hebben de handen ineen geslagen met als resultaat dat een uniek project van de grond komt. Goed voor betrokken partijen, goed voor de bewoners en uiteindelijk ook goed voor ons klimaat!

Samenwerking geeft de energie

Zowel in Flevoland als Nijmegen blijkt dat in dit geval letterlijk en figuurlijk vooral de energie komt uit de samenwerking. Het is daarbij lang niet altijd even makkelijk om eigen belang en gezamenlijk belang te koppelen maar door geven en nemen lukt het om tot voortgang te komen. Opvallend is het dat binnen de samenwerking veel afhangt van het team dat dagelijks werkt aan de opgave en de personen in deze teams. Het begint hier met vertrouwen in elkaar, iedereen laten doen waar hij goed in is en uiteindelijk ook de overtuiging dat je samen verder komt dan alleen. Dit terwijl het misschien lijkt alsof je alleen sneller kunt.

De uitdaging is om deze ervaringen en bewezen samenwerking breder toepasbaar te maken. Daar waar inhoud en kennis vaak wordt doorontwikkeld, is het de samenwerking die keer op keer opnieuw moet worden uitgevonden. Het sluiten van allianties tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven met de overheid om ook de samenwerking te borgen kan hierin uitkomst bieden. Het gesprek om dit te organiseren is feitelijk de eerste stap en makkelijk in gang te zetten. De alliantie start mijns inziens altijd bij specifieke personen die met elkaar samengewerkt hebben en merken dat ze samen meer bereiken dan alleen.

Ik pleit daarom voor het meer delen van ervaring in samenwerking. Daar zijn geen dure en lange congressen voor nodig en dikke boeken en vele artikelen zijn niet een must. Start met de personen die elkaar al kennen, een goed gesprek in de lokale kroeg, liefst in het werkgebied zelf, werkt vaak het beste. Bouw deze relatie uit naar een bredere alliantie binnen de betrokken bedrijven en overheid en geef het hiermee een meer formeel karakter. Het informele en formele treffen elkaar en versterken elkaar op deze manier en worden beide optimaal benut.

Het onmogelijke mogelijk maken, in mijn opinie lukt dat alleen als er door de juiste mensen wordt samengewerkt! Proberen: ik ben beschikbaar en kom graag langs voor een eerste gesprek…….

Gepubliceerd: 27-07-2012