Voor de grootschalige uitrol van warmtenetten zijn projectoverstijgende oplossingen voor het vollooprisico en het bronrisico nodig. Gemeenten hebben een regierol bij het CO2-vrij maken van (de warmtevoorziening in) de gebouwde omgeving. Om daadwerkelijk de regie te kunnen pakken, hebben gemeenten instrumenten nodig. Vooral als wordt gekozen voor de aanleg of uitbreiding van een warmtenet.

AKD en Over Morgen zijn betrokken bij meerdere initiatieven waarin – ambitieuze – gemeenten, soms samen met marktpartijen of andere (semi)publieke instanties, voortvarend aan de slag willen met een (nieuw) warmtenet. Vaak gaan de ambities gepaard met een focus op duurzame warmtebronnen, als aquathermie, geothermie of biomassa. Op basis van onze ervaring trekken wij de conclusie dat gemeenten al op basis van de huidige wetgeving meerdere instrumenten hebben om de regie naar zich toe te trekken.


Vul via onderstaand formulier je gegevens in en download onze paper.


    [ssbp]