De Nieuwe Voorhoede is wat je gisteren een traineeship zou noemen. De Nieuwe Voorhoede speelt in op het veranderende domein van de ruimtelijke ontwikkeling. De afgelopen jaren vragen ruimtelijke vraagstukken naar creatieve oplossingen. Een frisse blik én nieuwe energie zijn nodig om met deze oplossingen te komen. Nieuw talent is bij uitstek in staat om de vragen vandaag op te lossen voor morgen.  Met De Nieuwe Voorhoede verbinden we talent met overheden, woningcorporaties, adviesbureaus, ontwikkelaars, bouwbedrijven en beleggers.

Jij bent een startend talent met een drive voor ruimtelijk-economisch-maatschappelijke vraagstukken. Je bent HBO of universitair geschoold en hebt hooguit drie jaar werkervaring. Jij bent een ondernemer en sluit aan als zelfstandige. De Nieuwe Voorhoede wil jou faciliteren in jouw ondernemerschap. Hiermee spelen we in op het huidige veranderende landschap. Een landschap dat uitgaat van flexibele contractvormen, prestatieafhankelijke beloning, sturen op toegevoegde waarde en acceptatie van onzekerheid.

Ben jij De Nieuwe Voorhoede? Bel dan met Feddo Zielstra op nummer: 0318-624299. Kijk voor meer informatie op de website www.denieuwevoorhoede.nl.

[ssbp]

6a