Gemeenten hebben een steeds grotere en complexere uitdaging. Maak het verschil in de komende collegeperiode en zorg voor meerwaarde voor de leefomgeving door echt integraal samen te werken.

Een goede start van een nieuw college is het halve werk. Investeer in de toekomst en organiseer een bestuurlijk werkatelier voor jouw gemeente.

Ik wil meer weten

Neem contact op met Jeroen Roeloffzen telefoonnummer 06 42 70 41 08

Samen aan de slag in een werkatelier

Als gemeente met ambities weet je; het roer moet om, wil je klaar zijn voor 2050. Ontschot budgetten, focus op integrale samenwerking en zet er als team samen de schouders onder. Integraal als gemeente dus. Maar hoe doe je dat?

Door het gebied centraal te stellen en alle opgaven inhoudelijk met elkaar te verbinden, ontstaat een toekomstbestendig en duurzaam resultaat.

Ontdek het met hulp van de senior adviseurs van Over Morgen in een bestuurlijk werkatelier.

Thema’s als wonen, werken, landbouw en natuur vechten met elkaar om een plek in de schaarse ruimte. En er komen steeds nieuwe opgaven bij, zoals digitalisering, jeugdzorg en energietransitie. Daar moet je als gemeentebestuur optimaal op inspelen.

Samenwerken en portefeuille-overstijgend denken zorgt voor snellere, betere en goedkopere oplossingen.

Dat leidt tot meerwaarde voor de hele samenleving. 

Zo ziet een bestuurlijk werkatelier eruit:

Tijdens een inspirerende werksessie gaan wethouders, burgemeester en gemeentesecretaris ambitieus en realistisch met elkaar aan de slag met hulp van een aantal ervaren adviseurs van Over Morgen. Samen zorgen we ervoor dat integraal werken in jouw gemeente veel meer is dan een loze kreet.

Een bestuurlijk werkatelier duurt ongeveer vier uur. In een zelfgekozen dagdeel gaan we de ontwikkeling van jouw gemeente tot 2050 vanuit vier invalshoeken belichten:

  • Duurzaamheid
  • Economische ontwikkeling
  • Het sociale domein
  • De combinatie groen, landbouw en natuur

We brengen deze beleidsterreinen samen, zodat je echt maatschappelijke meerwaarde krijgt.

Wat levert het jouw gemeente op?

Het werkatelier is uiteraard goed voor de teambuilding, maar bovenal: we ontwikkelen concrete handvatten voor de onderlinge samenwerking en de aansturing van de ambtelijke organisatie.

De leerpunten uit de verkenning van de invalshoeken koppelen we namelijk direct aan het nieuwe collegeprogramma.

In de bestuurlijke werksessie neem je de tijd om even helemaal te focussen op jouw gemeente. Met hulp van trendanalyses, lokale data, plaatselijke demografische ontwikkelingen en bijvoorbeeld de klimaatmonitor en uiteraard jullie eigen kennis en ervaring, duiken we in de materie en nemen we de tijd om toekomstbestendige oplossingen te bedenken.

De deelnemers ervaren bijvoorbeeld dat energietransitie niet alleen gaat over de locaties voor wind- en zonne-energie, maar ook over armoedebeleid, woningbouw en gezondheid.

Samen verkennen de deelnemers de samenhang tussen woningbouw, recreatie, de bestaanszekerheid van boeren en de vergrijzing. Ook brengen de colleges thema’s als gehandicaptenzorg, mobiliteit, digitalisering en de leegstand van kantoren en winkels bij elkaar.

Jouw sparringpartners

Over Morgen begeleidt deze werksessie met twee senior-adviseurs. Elk duo heeft brede ervaring op verschillende beleidsterreinen én minimaal een van hen is zelf actief geweest in het openbaar bestuur.

Marnix Brongers

Marnix is een snelle denker met een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Hij schakelt makkelijk tussen visie, beleid en uitvoering, heeft jarenlange ervaring als bestuursadviseur en is procesregisseur in RES-regio’s.

Gerard van Santen

Gerard is voormalig directeur van Gebiedscoöperatie Ogen. Hij heeft een moderne kijk op samenwerken en oplossingsgericht slimme verbindingen maken tussen transitie, opgave en gebied, met oog voor de samenleving.

Ingrid de Bondt

Ingrid heeft een brede bestuurlijke ervaring als wethouder, raadslid, dijkgraaf en gedeputeerde. Ze beschikt over een scherp analytisch vermogen en heeft veel inhoudelijke kennis op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en gebiedsontwikkeling.

Jos Pierey

Jos heeft vanuit zijn ervaring als wethouder in Deventer altijd scherp het vizier op politieke haalbaarheid. Het laatste decennium is Jos gefocust duurzaamheid, vanuit zijn intrinsieke drive om de energietransitie waar te maken.

Erik van Beurden

Erik heeft 34 jaar lang voor lokale overheden gewerkt als beleidsmedewerker, (programma)manager en de laatste jaren o.a. als wethouder. Rode draad in zijn loopbaan is zijn passie voor het werken aan complexe en urgente opgaven die om nieuwe inzichten en verandering vragen.

Arie-Willem kent de overheid vanuit zijn eigen politieke en bestuurlijke ervaring, maar ook vanuit het perspectief als initiatiefnemer. Binnen de overheid verbindt hij maatschappelijke opgaven aan stedelijke vernieuwing. Sociale emancipatie en het tegengaan van de klimaatcrisis zijn z’n drijfveren.

Tjakko heeft een brede bestuurlijke ervaring als raadslid, beleidsmedewerker in de Tweede Kamer en als proces- en programmamanager. Hij is een innovatieve bruggenbouwer die weet wat er speelt in de maatschappij en een goed oog heeft voor politiek-bestuurlijke gevoeligheden.

Interesse in een werkatelier in jouw gemeente? 

Vul je gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact op.


    Lees meer over dit onderwerp: