Een stapeling van ambities in combinatie met een gevecht om de ruimte maken een maatschappelijk gedreven grondbeleid in onze optiek steeds belangrijker. Welke rol speel je als gemeente als de markt niet alle vragen oppakt? Door duidelijk te zijn over welke afwegingen belangrijk zijn, is het makkelijker keuzes te maken. Op 9 juli hebben we een webinar gegeven waarbij we in zijn gegaan op een aantal aspecten van het grondbeleid.

Co Verdaas, hoogleraar aan de TU Delft en Dijkgraaf van Waterschap Rivierenland, vertelde over de gevolgen van het COVID-19 virus op het grondbeleid. Ook heeft hij verteld over de zachte waarden in grondexploitaties, en zijn visie gedeeld over maatschappelijk gedreven grondbeleid.

Vervolgens hebben we een concretere stap gezet naar de afwegingen die gemaakt moeten worden in het grondbeleid. Maurits Materman, strategisch adviseur gebiedseconomie bij Over Morgen, heeft eerst kort stilgestaan bij de ontwikkelingen die van invloed zijn op het grondbeleid, onder andere de maatschappelijke opgaven over de energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en inclusiviteit. Vervolgens heeft Maurits de afwegingen van het opgavegericht grondbeleid uiteengezet aan de hand van de bouwstenen urgentie, rendement en regie.

Tenslotte is Ferdinand Michiels, strategisch adviseur gebiedseconomie bij Over Morgen, ingegaan op de strategische keuzes in het grondbeleid om grootschalige energieopwek mogelijk te maken. Het klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategieën (RES) stellen eisen en doelen op, waarbij gemeenten een rol moeten kiezen. Ferdinand benoemt een aantal casussen waarbij gemeenten een actieve rol hebben gespeeld om energieopwek mogelijk te maken.

Wil je meer informatie of ben je geïnteresseerd in de opname van deze webinar? Neem dan contact op via femke.deklein@overmorgen.nl of kijk hier naar onze brochure ‘Maatschappelijk Gedreven Grondbeleid’.