Vastgoed geeft vorm aan de leefomgeving waarin wij werken, wonen en leven. Het is dienend aan de gebruiker door een bijdrage te leveren aan geluk en welzijn. Onderzoeken waar slim circulair en klimaatadaptief kan worden gebouwd, rekeninghoudend met de biodiversiteit en met aandacht voor duurzame mobiliteitsconcepten is naast duurzame energie niet langer een keuze, maar een voorwaarde. Een gebouw is daarbij altijd onderdeel van haar omgeving.

 

Wij helpen ontwikkelaars, woningcorporaties, overheden en beleggers om te komen tot duurzame oplossingen voor deze opgaven. Van technisch, financieel en conceptueel advies op gebouwniveau tot het creëren van een integraal gebiedsconcept en placemaking. Wij ondersteunen bij het inschrijven op en uitvragen van ambitieuze tenders en de vorming van vastgoedstrategieën.

Wij leveren integraal advies door samenwerking van onze experts op het gebied van energie, mobiliteit, circulair bouwen, klimaatadaptatie, placemaking en gebiedseconomie. Met onze procesvaardigheden weten wij zowel interne als externe stakeholders te verbinden aan de opgave die buiten te wachten staat. Wij zijn ambitieus en bekend met de laatste ontwikkelingen, maar tegelijkertijd ook realistisch. Bij Over Morgen vinden we dat vastgoedprojecten en -strategieën onderbouwd moeten worden met haalbare businesscases.

Waar kunnen we jou mee helpen?

Neem contact op met Gertjan Wolleswinkel.

Placemaking

Wij durven met een frisse blik naar de nieuwe realiteit te kijken en zien kansen in een toekomstbestendige vastgoedinvulling. Van visie tot en met de businesscase helpen wij je om tot een goede invulling van het concept te komen waarbij de eindgebruiker centraal staat. Wij zien dit als de succesfactor bij de herbestemming van vastgoed.

Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op

Duurzame vastgoedstrategie

Stap voor stap toewerken naar een CO2-neutrale woningvoorraad: dat is de essentie van een duurzame vastgoedstrategie. De basis daarvoor leggen we met slimme datavisualisaties. Met werklijnen en beleidsuitgangspunten zetten we het kader op voor tactische en operationele uitvoering.

Bekijk meer projecten
Download de brochure
Bekijk hier de demonstratievideo
Neem vrijblijvend contact op

Aanbesteding en marktselectie

Wij helpen gemeenten om hun (strategische) grondposities tot ontwikkeling te brengen door middel van een marktselectie. Vanuit een aanbestedingsstrategie stellen wij een leidraad op die resulteert in een selectie en gunning. Onze kracht zit in het stellen van een reële marktvraag. Wij brengen ambities en wensen samen met de haalbaarheid van het project en de marktconformiteit van de grondposities. Zo verbinden wij overheid en marktpartijen.

Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op

Projecten vastgoed