Vastgoed geeft vorm aan de leefomgeving waarin wij werken, wonen en leven. Elk vastgoedobject is uniek en vraagt om aandacht. Nu is het moment om te investeren in de verduurzaming van het gebouw. Dat is een investering van tijd, geld en kennis. Werken met duurzame alternatieven is niet langer een keuze, maar een voorwaarde.

 

Wij helpen woningcorporaties, overheden en vastgoedeigenaren om te komen tot een duurzame oplossing. Van technisch en financieel advies op gebouwniveau, tot het creëren van een integrale vastgoedstrategie op portefeuilleniveau.

Met onze interactieve Vastgoedatlas maken wij de huidige situatie en de opgave inzichtelijk. Met onze procesvaardigheden weten wij zowel interne als externe stakeholders te verbinden aan de opgave die buiten te wachten staat. Daarbij geloven we dat vastgoedprojecten en -strategieën onderbouwd moeten worden met haalbare businesscases. Maar we geloven ook in een organische gebiedsontwikkeling, waarbij we niet te ver vooruit kunnen plannen.

Waar kunnen we jou mee helpen?

Neem contact op met Paul den Otter.

Onze oplossingen

Stap voor stap toewerken naar een CO2-neutrale woningvoorraad: dat is de essentie van een duurzame vastgoedstrategie. De basis daarvoor leggen we met slimme datavisualisaties. Met werklijnen en beleidsuitgangspunten zetten we het kader op voor tactische en operationele uitvoering.

Bekijk hier de demonstratievideoBekijk hier de brochure

Wij durven met een frisse blik naar de nieuwe realiteit te kijken en zien kansen in een toekomstbestendige vastgoedinvulling. Van visie tot en met de businesscase helpen wij je om tot een goede invulling van het concept te komen waarbij de eindgebruiker centraal staat. Wij zien dit als de succesfactor bij de herbestemming van vastgoed.

Bekijk onze brochure

Per complex brengen we kansen in beeld en passen we vernieuwende verduurzamingsmethoden toe, zoals backcasting, modulair denken en een no-regret-aanpak. Dit doen we van gebouwniveau tot wijkniveau. Zo maken we de duurzaamheidstransitie tastbaar.

Cases