Als woningcorporatie of grote vastgoedeigenaar speel je een cruciale rol in de ontwikkeling en verduurzaming van onze leefomgeving. Er spelen grote opgaven, zowel voor bestaand vastgoed als voor nieuwbouw. Over Morgen helpt corporaties, ontwikkelaars, overheden en beleggers bij duurzame oplossingen voor deze opgaven.

Van vastgoedsturing tot integrale herontwikkelingen, van technisch advies op gebouwniveau tot het creëren van een integraal gebiedsconcept. Wij verbinden met onze procesvaardigheden, onderbouwd door data zowel interne bedrijfsvoering als externe stakeholders.

Duurzame vastgoedsturing voor woningcorporaties

Werken aan de energietransitie betekent vaak omgaan met onzekerheid. De energietransitie heeft grote impact op de vastgoedsturing van de corporatie. Wij helpen je in zeven stappen de energietransitie en vastgoedsturing op complexniveau samen te brengen. Zo krijg je als corporatie inzicht hoe je doelmatig en gefaseerd je woningvoorraad transitiegereed kunt maken.

7 stappenmodel transitiegereed
Neem vrijblijvend contact op

Placemaking

Wij durven met een frisse blik naar de nieuwe realiteit te kijken en zien kansen in een toekomstbestendige vastgoedinvulling. Van visie tot en met de businesscase helpen wij je om tot een goede invulling van het concept te komen waarbij de eindgebruiker centraal staat. Wij zien dit als de succesfactor bij de herbestemming van vastgoed.

Neem vrijblijvend contact op

Duurzame vastgoedstrategie

Stap voor stap toewerken naar een CO2-neutrale woningvoorraad: dat is de essentie van een duurzame vastgoedstrategie. De basis daarvoor leggen we met slimme datavisualisaties. Met werklijnen en beleidsuitgangspunten zetten we het kader op voor tactische en operationele uitvoering.

Download de brochure
Bekijk hier de demonstratievideo
Neem vrijblijvend contact op

Aanbesteding en marktselectie

Wij helpen gemeenten om hun (strategische) grondposities tot ontwikkeling te brengen door middel van een marktselectie. Vanuit een aanbestedingsstrategie stellen wij een leidraad op die resulteert in een selectie en gunning. Onze kracht zit in het stellen van een reële marktvraag. Wij brengen ambities en wensen samen met de haalbaarheid van het project en de marktconformiteit van de grondposities. Zo verbinden wij overheid en marktpartijen.

Neem vrijblijvend contact op