De manier waarop wij ons verplaatsen verandert in rap tempo. De elektrische auto raakt langzaamaan ingeburgerd en zowel in de bestaande stad als bij gebiedsontwikkelingen zien we deelmobiliteit haar intrede doen. Door deze innovaties op de juiste manier in te zetten, met de lokale kennis en inzichten, kunnen we de ontwikkelingen in mobiliteit gebruiken om gebieden leefbaarder, duurzamer en schoner in te richten. We zetten data-analyses op een slimme manier in om inzichten te krijgen. Zo brengt de mobiliteitsatlas in kaart waar kansen liggen voor duurzame en ruimte-efficiënte mobiliteit.

Deelmobiliteit en MaaS

Deelmobiliteit wint aan populariteit. We zien steeds meer deelauto’s, deelfietsen en deelscooters in de openbare ruimte. Deelmobiliteit biedt kansen op het gebied van duurzaamheid, ruimtegebruik en reisgemak. Helemaal wanneer dit via MaaS in één app worden aangeboden.

Maar dit brengt ook uitdagingen met zich mee. Hoe zet je deelmobiliteit in om je beleidsdoelstellingen te bereiken, zoals het bestrijden van vervoersarmoede? Hoe voorkom je ongewenste bijeffecten van deelmobiliteit, zoals foutgeparkeerde deelscooters? En als meest cruciale vraag: welk concept laat je waar toe? En waar heeft de markt nog een zetje nodig? Hoe organiseer je dit in een grote stad met schaarse ruimte of hoe regel je het in een plattelandsgemeenten waar hele andere uitdagingen liggen?

Wij helpen gemeenten bij het opstellen van een visie en beleidskaders voor deelmobiliteit en hubs en werken met Amaze aan één van de zeven Nederlandse MaaS-pilots

Neem vrijblijvend contact op

Mobiliteit en gebiedsontwikkeling

Wij willen op succesvolle wijze alle facetten van duurzame mobiliteit verankeren in een gebied. Dit gaan we samen met onze opdrachtgevers waarmaken. Pionieren en baanbrekend werk doen. Van plan naar praktijk.

Wij helpen gemeenten, ontwikkelaars en corporaties bij het integreren van duurzame mobiliteitsconcepten in het ruimtelijk plan. Wij kennen de mobiliteitsaanbieders en zijn actief in de hele mobiliteitsketen, van visie naar uitvoering: Mobiliteitsvisie, Mobiliteit Programma van Eisen, Mobiliteitsconcept, Mobiliteitsplan en implementatie.

Met onze brede ervaring in gebiedsontwikkeling hebben we oog voor samenwerking, energie, businesscases, governance en data om te komen tot succesvolle implementatie.

Lees de brochure voor gemeenten
Lees de brochure voor ontwikkelaars
Neem vrijblijvend contact op

Zero emissie en laadinfrastructuur

De transitie naar zero-emissie voertuigen vraagt een strategische aanpak en slimme oplossingen. Door de groei van het aantal elektrische voertuigen neemt de behoefte aan laadinfrastructuur toe. Zowel voor elektrische personenauto’s, als logistieke voertuigen en deelauto’s, maar ook voor doelgroepenvervoer en OV. Daarom is in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) afgesproken dat overheden aan de slag gaan met de uitrol van toekomstbestendige laadinfrastructuur.

Wij bieden jou diverse oplossingen om tot optimale inpassing en realisatie van (verschillende vormen van) laadinfrastructuur te komen. Zo helpen wij bijvoorbeeld bij opstellen van beleid, brengen we met onze datatools de verwachte laadbehoefte en geschikte locaties in kaart en begeleiden we participatietrajecten. Zo zorgen we ervoor dat jij op effectieve wijze een dekkend laadnetwerk kunt realiseren.

Neem vrijblijvend contact op