Fundamenteel anders omgaan met grondstoffen, materialen en producten: dat is essentieel voor een toekomstbestendige leefomgeving. De transitie naar de circulaire economie vraagt om leiderschap van jou. Maar waar begin je met circulariteit? Hoe kom je tot een visie? En hoe krijg je je project, organisatie en partners in beweging? Over Morgen is jouw samenwerkingspartner.

image-7

Waar we je mee kunnen helpen

Circulaire strategie en beleidsvorming

Als projectleider of programmamanager heb je manieren nodig om invulling te geven aan de doelen van de Rijksoverheid. Onze adviseurs kunnen je helpen met:

  • Opstellen van een visie en strategie
  • Creëren van draagvlak binnen en buiten je organisatie
  • Samenbrengen en verbinden van partijen
  • Kennis en procesbegeleiding in de uitvoering
Neem contact op met Jan

Bekijk onze projecten

Circulaire gebiedsontwikkeling en circulariteit in de bouw

Als ontwikkelaar van een gebied of gebouw speel je een grote rol binnen de circulaire economie. Maar hoe geef je dit vorm? Onze adviseurs kunnen je helpen met:

  • C​irculaire principes en maatregelen toepassen (van visie tot ontwerp en bouw​)
  • Inzicht bieden in verdienmodellen en subsidies
  • Kennis over circulaire bouwmaterialen- en methoden
  • Geleerde lessen bij circulaire gebiedsontwikkelingen
Neem contact op

Bekijk onze projecten

Onze adviseurs circulariteit

Onze adviseurs hebben circulaire kennis en ervaring in de fysieke leefomgeving. Samen met jou krijgen ze circulariteit in beweging bij organisaties en projecten.

Malu Hilverink

Malu Hilverink

Jan van 't Hek

Jan van 't Hek

Max van den Berg

Max van den Berg

Sanne Raggers

Sanne Raggers

Silke Nieuwenhuis

Silke Nieuwenhuis - tbv website

Sietse Gronheid

Sietse Gronheid

Een circulaire economie is nodig voor een toekomstbestendige leefomgeving

Grondstoffen worden schaars of raken al langzaam op en de consumptie neemt wereldwijd hard toe. En dat terwijl we al buiten de natuurlijke grenzen van de aarde leven. We gebruiken veel meer natuurlijke hulpbronnen dan dat de aarde in één jaar kan vernieuwen.

Bergen afval

Bovendien produceren we bergen afval die in de natuur belanden of worden verbrand – en daarmee verloren gaan. De gevolgen voor het milieu zijn niet te overzien.

Fundamenteel anders omgaan met grondstoffen

Willen we zorg dragen voor onze toekomstige generaties, dan moeten we fundamenteel anders omgaan met onze grondstoffen.

En wel nu.

Circulariteit als uitgangspunt

Maar wat voor wereld is dat? Een wereld waarin circulariteit het uitgangspunt is. In een circulaire economie zijn producten van nu de grondstoffen voor later: producten die af zijn, worden gedemonteerd. De materialen worden opnieuw gebruikt.

Schoner milieu en meer

Dat biedt, naast de positieve invloed op het milieu en een schone leefomgeving, ook veel andere kansen. Denk aan nieuwe banen en opleidingen, duurzame verdienmodellen voor bedrijven en verbeterde samenwerkingsvormen tussen de overheid, markt en de samenleving.

Oplossing voor wooncrisis, energietransitie en biodiversiteitsverlies

En: de circulaire economie biedt óók oplossingen om verschillende urgente maatschappelijke thema’s te verbinden. Zoals de wooncrisis, de energietransitie, stikstof, verlies van biodiversiteit en afhankelijkheid van het buitenland.

Spar met ons

Benieuwd hoe we dat zien? En hoe het jou kan helpen? Neem contact met ons op. We zijn benieuwd naar jouw uitdagingen en sparren graag met je.

Nieuws over circulariteit

circulair

Generaties denken verschillend over circulariteit

In duurzame gebiedsontwikkeling dreigt het belang van de eindgebruiker uit beeld te verdwijnen. Terwijl maatregelen natuurlijk moeten aansluiten bij de mensen die straks in het gebied gaan wonen, werken of recreëren. Daarom deden wij onderzoek naar duurzame wensen van burgers. Vandaag het thema circulariteit. Voor ons bij Over Morgen is circulariteit een belangrijk thema. Steeds…

Lees meer
koplopers circulaire economie

Koplopers versnellen transitie naar circulaire economie

Om over te gaan naar een circulaire economie, is een systeemverandering nodig. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten koplopers een circulaire beweging in gang zetten. Onze stagiaire Marinda Bosman doet onderzoek naar deze koplopers. Wat kunnen zij betekenen bij onze opdachtgevers, zodat we samen de transitie kunnen versnellen? Wat onderzoek je precies?  Ik onderzoek de rol…

Lees meer