De transitie naar een circulaire economie en leefomgeving is één van de grootste en belangrijkste uitdagingen van deze tijd. Daarom steken we samen met jou onze handen uit de mouwen en jagen we die veranderingen aan. 

Zolang we vraagstukken en projecten vanuit het traditionele lineaire gedachtegoed blijven benaderen, zullen we onze gemeenschappelijke doelen van volledig circulaire economie in 2050 nooit gaan halen. Daar brengen wij vanuit Over Morgen graag verandering in.

De daadwerkelijke omslag naar een circulaire economie vraagt om een vernieuwende blik en een holistische manier van werken. De transitie naar een circulaire economie is een beweging. Een beweging waarin we het onbekende moeten omarmen en durven te ontdekken. Wij brengen de beweging op gang bij mensen, organisaties en in projecten. We laten mensen door een circulaire bril naar de wereld kijken.

Onze kracht is de verbinding tussen onze circulaire kennis en ervaring in de fysieke leefomgeving en het starten van een circulaire beweging in projecten en organisaties. Wat ons betreft houdt het daar niet op. We gaan, samen met jou, graag aan de slag om die beweging vorm te geven binnen jouw organisatie of project.

circulair

Strategisch aan de slag met circulariteit

Net als veel andere organisaties stoei jij met vraagstukken om een circulaire versnelling op gang te brengen. Je hebt manieren nodig om invulling te geven aan de circulaire doelen van de Rijksoverheid.

Wij helpen jou bij het bepalen van een onderscheidende strategische richting, het vaststellen van ambities én we bepalen samen waar jouw organisatie op korte termijn mee aan de slag kan gaan, zonder het langetermijnplan uit het oog te verliezen.

In onze aanpak hebben we oog voor het behoud van natuurlijk kapitaal, maar ook voor het benutten van economische kansen in jouw organisatie. Samen met jou starten we een circulaire beweging. We vertalen dit naar een authentieke visie en doordachte strategie met actieagenda.

Neem vrijblijvend contact op

Circulair bouwen en ontwikkelen

Plannen maken en tegelijkertijd al starten met concrete initiatieven, waarbij betrokkenen circulariteit echt ervaren en anders leren denken. Mensen en oplossingen verbinden die leiden tot verrassende circulaire inzichten. Dit doen we bij het toepassen van circulaire principes in ruimtelijke projecten, zoals concrete maatregelen als input in de ontwerpfase en door (nieuwe) circulaire verdienmodellen mee te nemen in de businesscase.

Neem vrijblijvend contact op

Circulaire proeftuinen

Door een project te definiëren als ‘circulaire proeftuin’ creëren we letterlijk ruimte om het anders te doen en in de praktijk te ervaren wat circulariteit echt betekent. Dit gaat verder dan enkel het hergebruiken van materialen. Het vraagt om anders samenwerkingsvormen, nieuwe financiële modellen en vooral ook lef en doorzettingsvermogen. De geleerde lessen kunnen we vervolgens weer toepassen en opschalen naar andere (grotere) projecten.

Of het nu gaat om een bouwkavel, een stuk openbare ruimte of een ander project, wij helpen jou om deze ontwikkeling van de grond te krijgen en samen met de juiste partijen echt een circulaire plek te maken of initiatief te starten dat inspireert. En als het helpt om zelf in te stappen, dan zijn wij daar ook niet vies van.

Neem vrijblijvend contact op

Masterclass circulair bouwen

Circulariteit is voor veel mensen een abstract en vaag begrip. Daar brengen we bij Over Morgen graag verandering in. In een masterclass vertellen we jou graag meer over wat circulariteit inhoudt, hoe circulaire principes praktisch ingevuld kunnen worden én waar de kansen liggen.

Ook circulair bouwen vraagt om een andere manier van denken en om een andere manier van omgaan met grondstoffen. De start naar een circulaire bouweconomie is gezet en wordt door de bouwsector opgepakt. Voor organisaties kan circulair bouwen echter veel meer opleveren dan alleen een besparing van grondstoffen. Wij maken dit concreet in de masterclass circulair bouwen.

Neem vrijblijvend contact op