Goed dat je je in wilt schrijven. We zijn benieuwd naar je plannen. Hieronder vind je alle informatie over hoe je kans kunt maken op het #verbindingsbudget.

 

Heb je vragen? Stuur een mail naar inverbinding@overmorgen.nl 

In verbinding

Hoe kun je je inschrijven?

 1. Gebruik het inschrijfformulier om ons te vertellen over de strekking en contouren van je plannen. Stuur deze uiterlijk 26 maart naar inverbinding@overmorgen.nl
 2. Wij maken een shortlist o.b.v. van de inschrijfvoorwaarden (zie verderop deze pagina) en voeren gesprekken waarin we uitgebreider ingaan op het voorgestelde plan.
 3. We kiezen het project waarin wij de belangrijkste bijdrage kunnen leveren en stellen een samenwerkingsovereenkomst op (zie verderop deze pagina).
 4. We gaan aan de slag!

 

Sta jij wel op de shortlist, maar gaan we niet door met jouw project? Geen zorgen, de gesprekken in stap 2 zullen genoeg aanknopingspunten bevatten om jouw project ook zelf een stap verder te brengen.

Waar gaan we samen aan werken?

Het resultaat van onze samenwerking hangt af van de wijk, de opgaven en de fase van jullie plannen. Wij denken aan concrete resultaten als een gezamenlijk Programma van Eisen of Plan van Aanpak.

Maar zeker ook aan creatievere resultaten, zoals het inrichten van een buurtberaad, een gezamenlijk inkoopplan, uitwerkingen van businesscases, enzovoort.

In het inschrijfformulier kun je aan geven aan welk product of resultaat je zelf denkt. Verras ons! Het belangrijkste is dat we jullie verder helpen met onafhankelijk, doortastend project- en procesleiderschap en advies.

Voorwaarden inschrijving

Wat ons betreft werken we samen en heb jij net zoveel ruimte om invulling te geven aan een goed plan als wij. Wel denken we dat het goed is als jij en jouw organisatie in ieder geval:

 • De wijk vertegenwoordigt (bijvoorbeeld als energie-coöperatie of bewonerscollectief) of een maatschappelijke opdracht hebt in de wijk of op wijkniveau (bijvoorbeeld als gemeente, woningcorporatie of private partij).
 • Al eerste stappen hebt gezet, bijvoorbeeld omdat je al constructieve contacten hebt met andere partijen of weet met welke andere bestaande initiatieven je jouw plan kunt verbinden.
 • Meerdere opgaven in de wijk / op wijkniveau aan elkaar wilt verbinden.
 • Vanuit buurtinitiatief wilt werken, waarbij bewoners(collectieven) een actieve rol spelen in het maken én het uitvoeren van plannen.
 • Met meerdere partijen in de wijk wilt samenwerken aan jouw plan.

 

Wat krijg je van ons?

De (maximaal) 25k verbindingsbudget vertalen we in de inzet van onze adviseurs, tools en aanpakken:

 • Met doorstastend projectmanagement brengen we jullie initiatief naar een volgende fase;
 • Door vernieuwende vormen van participatie betrekken we stakeholders en inwoners;
 • Met verbindende procesbegeleiding brengen we beweging en verbetering in de wijk;
 • Onze inhoudelijke en praktijkgerichte expertise (warmtetransitie, klimaatadaptatie, circulariteit, duurzame mobiliteit) onderbouwt jullie plannen.

Samenwerkingsovereenkomst

Over Morgen wil investeren in de toekomstbestendige leefomgeving. Samen met jou.

We ondertekenen met de winnende partij uit deze uitvraag een samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst staat beschreven hoe we voor een afgebakend project / resultaat gezamenlijk een verplichting aangaan. Daarbij levert Over Morgen omniet in de overeenkomst te specificeren diensten ter waarde van (maximaal) 25.000 euro.

Buiten deze afgebakende verplichting hebben de partijen de volledige vrijheid om de activiteiten in de wijk samen een vervolg te geven of juist in een andere samenstelling voort te zetten.

Wie kan zich inschrijven?

Willen samenwerken met elke organisatie met ambitie en interesse in samenwerking zoekt op wijkniveau, bijvoorbeeld:

 • Maatschappelijke organisaties in de wijk
 • Gemeenten die beginnen met een wijkaanpak
 • Ambiteuze energiecooperaties
 • Bewonerscollectieven met groene initiatieven
 • Toekomstgerichte ondernemersverenigingen
 • Woningcorporaties die met een gebiedsaanpak willen starten
 • Private initiatieven die partners zoeken op wijkniveau
 • Provincies die hulp willen bieden aan gemeenten op dit onderwerp

Blijf in verbinding met Over Morgen

Wij zijn benieuwd wat jij van onze aanpak vindt. Volg ons op social media en laat van je horen. Dat kan via info@overmorgen.nl of neem rechtstreeks contact op met één van onze adviseurs.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.