Het gevecht om de ruimte is groter dan ooit in het buitengebied. Naast de puzzel van traditionele opgaven zoals wonen en werken, hebben gemeenten en regio’s nu ook te maken met de ruimtelijke inpassing van energieprojecten. Grondbeleid blijft onderbelicht maar kan een oplossing bieden in het gevecht om de ruimte.

Inhoudsopgave

  • Het gevecht om de ruimte in het buitengebied
  • Klimaatakkoord en uitvoering
  • Grondbeleid nog onderbelicht
  • Een regionale grondstrategie

Download de paper