De ontwikkelingen in onze leefomgeving kunnen we aan de hand van data inzichtelijk maken. Dit biedt ons de mogelijkheid om te analyseren wat er speelt en hoe we met onze blik vooruit kunnen bouwen. In deze publicatie schetsen wij de aandachtspunten aan de hand van 3 type ontwikkelingen. Een startpunt voor maatwerk op lokaal niveau.

Inhoudsopgave

  • Krimpregio’s leefbaar houden
  • Stabiele bevolkingsopbouw zonder druk op woningmarkt
  • Steden blijven groeien


Vul via onderstaand formulier je gegevens in en download onze paper.


    [ssbp]