Het werken aan vernieuwende projecten voor een duurzame leefomgeving vergt een open mindset en de wil om uitdagingen vanuit een vooruitstrevend perspectief te bekijken. Very is niet bang om zich buiten de gebaande paden te bewegen en komt daardoor tot creatieve en vernieuwende inzichten. Ze werkt vanuit een persoonlijke drive voor een eerlijke en inclusieve maatschappij, waarbij flora en fauna zeker niet vergeten worden. Ze is een eerlijke sparringpartner die met haar positief kritische blik het beste uit zichzelf en haar projecten weet te halen.

Very heeft een MSc in aardwetenschappen, waarbij ze ook een verbreding heeft gedaan bij de masters international development studies en sustainable development. Met haar interdisciplinaire achtergrond gaat het verbinden van natuurwetenschappelijke thema’s en maatschappelijke factoren haar gemakkelijk af. Very legt snel verbanden tussen aspecten die ver van elkaar af lijken te liggen en maakt daarmee complexe vraagstukken begrijpelijk voor het brede publiek.

Very.compen@overmorgen.nl
06 26 51 52 33

LinkedIn
Ik werk aan de thema's waardevolle buitengebieden

Berichten van Very

Very Compen aan de slag voor Over Morgen

Willen we echt werk maken van een duurzame leefwereld, dan moeten we af van onze sterke focus op het menselijk perspectief, stelt onze gloednieuwe adviseur Very Compen. Bij Over Morgen vond Very de dynamische plek die ze zocht, waar ze kan werken aan een duurzame leefomgeving en kan sturen op natuurinclusieve oplossingen. Waarom heb je…