Met zijn achtergrond in duurzame energietechnologie is Tomas in staat om een vertaalslag te maken van technologische concepten naar concrete implementatie. Het concreet maken van de duurzame energietransitie is dan ook zijn grootste drijfveer. Tomas is ervaren in het ontwikkelen van businessmodellen om technologie financieel haalbaar te maken. Met zijn kennis op het gebied van participatie en gedragsverandering creëert hij gemakkelijk draagvlak en betrokkenheid voor duurzaamheidsprojecten. Een project afstemmen op de specifieke omstandigheden is volgens Tomas essentieel om het succesvol te maken.

tomas.mathijsen@overmorgen.nl
06 29 03 68 76

LinkedIn

Een genuanceerd geluid over waterstof is hard nodig

Lees hier onze White Paper over waterstof op Binnenlands Bestuur.   Het FD publiceerde dat Havenbedrijf Amsterdam, Nouryon en Tata Steel Nederland een elektrolysefabriek willen bouwen om waterstof te produceren. Doel van Nouryon is om groene waterstof (waterstof gemaakt uit water gebruikmakend van duurzaam opgewekte elektriciteit) in te zetten voor de productie van grondstoffen zoals…