Tobias is een ambitieuze en verbindende planoloog die met plezier aan het slim (her)inrichten van gebieden werkt. Zijn missie is het creëren van maatschappelijke meerwaarde.

Met een integrale aanpak van duurzaamheidsthema’s voegt hij waarde aan een wijk toe. Samen met zijn opdrachtgevers bewerkstelligt hij de transitie naar een duurzame leefomgeving op een sociaal rechtvaardige manier. In gesprek gaan met bewoners en echt naar hen luisteren is hierbij volgens Tobias cruciaal.

Hij is een enthousiaste teamspeler en kan zich goed verplaatsen in het perspectief van verschillende stakeholders. Met analytische scherpte, een aansprekende schrijfstijl en een gestructureerde werkwijze maakt hij de resultaten van een project tastbaar.

Tobias werkt graag aan hoe verandering op het gebied van energie, mobiliteit, klimaatadaptatie en woningbouw weerslag heeft op gebiedsontwikkeling en uiteindelijke ten goede kan komen aan alle bewoners van stad en buitengebied. Dit maakt duurzame transities bestendiger op de lange termijn.

tobias.janssen@overmorgen.nl
06 820 90 194

LinkedIn
Ik werk aan de thema's duurzame gebiedsontwikkeling gezonde leefomgeving

Berichten van Tobias

Duurzame mobiliteit en gezondheid

In deze blog vertellen we meer over het gesprek dat onze (oud-)stagiair Annika Prinsen en collega Tobias Janssen voerden met Professor Dick Ettema. Zij voerden deze zomer een leuk, inhoudelijk gesprek over het verband tussen duurzame mobiliteit en gezondheid. Ettema is hoogleraar Urban Accessibility and Social Inclusion aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek richt zich op de inrichting van steden en hoe dit de reispatronen van burgers en hun gezondheid beïnvloedt.

Een gezonde transitie op wijkniveau

Stadswijken zijn brandpunten van ontwikkeling. Het zijn plekken waar een veelheid aan transities samenkomt: verdichting, klimaatverandering, of de energietransitie. De kwetsbare, of benadeelde wijken in Nederland verdienen vanuit gezondheidsperspectief absoluut ook aandacht – vaak zijn dit juist te plekken die relatief ongezond zijn om te verblijven of wonen.

Stadshuwelijk BPD

Over Morgen aan de slag voor Stadshuwelijk van BPD

Hoe zorg je ervoor dat verdichting bijdraagt aan de toekomstwaarde van een kwetsbare wijk? Ontwikkelaar BPD zoekt het antwoord hierop onder meer in het Stadshuwelijk, een langdurige verbintenis tussen gemeente, corporatie en ontwikkelaar. Over Morgen werkt met BPD samen om Stadshuwelijk verder te versterken. Veel kwetsbare wijken in Nederland hebben uitdagingen op het gebied van…

Tobias Janssen

Tobias Janssen aan de slag voor Over Morgen

“Veranderen naar een duurzame leefwereld? Dat moet op een inclusieve manier. Iedereen moet mee kunnen doen”, zegt Tobias Janssen, onze nieuwe adviseur duurzame gebiedsontwikkeling. In dit interview stelt hij zichzelf voor. Waarom heb je voor Over Morgen gekozen? Bij Over Morgen is er veel expertise over transitie-onderwerpen zoals mobiliteit, warmte en energie, maar ook over…