Een innovatieve bruggenbouwer die weet wat er speelt in de maatschappij en een goed oog heeft voor politiek-bestuurlijke gevoeligheden. Het innovatieve komt tot uiting in zijn non-conventionele aanpak van vraagstukken wanneer dat nodig is. Voorop staat bij hem het ontwikkelen van draagvlak om zodoende met de betrokkenen tot een zo optimaal mogelijk resultaat te komen. Zodanig, dat de betrokkenen met een tevreden gevoel terugblikken op het proces en trots zijn op het resultaat.

tjakko.dijk@overmorgen.nl
06 24 54 46 38

LinkedIn
Ik werk aan de thema's duurzame gebiedsontwikkeling omgevingswet

Berichten van Tjakko

Tjakko: Kennistraject versnelt energietransitie door koppeling met Omgevingswet

Invulling geven aan de energietransitie heeft een grote impact op de inrichting en ontwikkeling van onze leefomgeving. Die verandering geeft onzekerheid. Ook de Omgevingswet brengt dat met zich mee. Door meer maatschappelijk initiatief staat de leefomgeving weer centraal in plaats van het woud aan regels. Waarom deze zaken niet koppelen om te zien of ze elkaar kunnen ondersteunen? Dat is exact wat nu gebeurt met het Kennistraject Energietransitie en Omgevingswet.

De Omgevingswet vraag om fundamentele keuzes

Bron: RTV Arnhem Vanaf 2021 moet de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Maar liefst 26 wetten en onderdelen van 15 andere wetten komen samen in één nieuwe Omgevingswet. De Arnhemse gemeenteraad belegde een sessie om de veranderende rol van de raad en de nieuwe kerninstrumenten uit de Omgevingswet te bespreken. ‘Debat moet aangewakkerd worden’ In…

Dilemma’s bij advisering omgevingskwaliteit

‘Kunnen we wel een menukaart maken voor een goed gesprek over omgevingskwaliteit?‘ Dit was de vraag die centraal stond, in de expertmeeting die Over Morgen samen met MOOI Noord-Holland en Mooiwaarts organiseerde, over de zoektocht naar een goede structuur voor ruimtelijke kwaliteitsadvisering. Dit resulteerde in een white paper, waarin vijf dilemma’s besproken worden, die dit…