Een innovatieve bruggenbouwer die weet wat er speelt in de maatschappij en een goed oog heeft voor politiek-bestuurlijke gevoeligheden. Het innovatieve komt tot uiting in zijn non-conventionele aanpak van vraagstukken wanneer dat nodig is. Voorop staat bij hem het ontwikkelen van draagvlak om zodoende met de betrokkenen tot een zo optimaal mogelijk resultaat te komen. Zodanig, dat de betrokkenen met een tevreden gevoel terugblikken op het proces en trots zijn op het resultaat.

tjakko.dijk@overmorgen.nl
06 24 54 46 38

LinkedIn
Ik werk aan de thema's gebiedsvernieuwing omgevingswet

Dilemma’s bij advisering omgevingskwaliteit

‘Kunnen we wel een menukaart maken voor een goed gesprek over omgevingskwaliteit?‘ Dit was de vraag die centraal stond, in de expertmeeting die Over Morgen samen met MOOI Noord-Holland en Mooiwaarts organiseerde, over de zoektocht naar een goede structuur voor ruimtelijke kwaliteitsadvisering. Dit resulteerde in een white paper, waarin vijf dilemma’s besproken worden, die dit…