Een innovatieve bruggenbouwer die weet wat er speelt in de maatschappij en een goed oog heeft voor politiek-bestuurlijke gevoeligheden. Het innovatieve komt tot uiting in zijn non-conventionele aanpak van vraagstukken wanneer dat nodig is. Voorop staat bij hem het ontwikkelen van draagvlak om zodoende met de betrokkenen tot een zo optimaal mogelijk resultaat te komen. Zodanig, dat de betrokkenen met een tevreden gevoel terugblikken op het proces en trots zijn op het resultaat.

tjakko.dijk@overmorgen.nl
06 24 54 46 38

LinkedIn
Ik werk aan de thema's duurzame gebiedsontwikkeling omgevingswet

Berichten van Tjakko

Duurzaamheid down under

Duurzaamheid down under

Over Morgen-adviseur Tjakko Dijk verruilde onlangs Nederland voor Australië. Doel: duurzame impact hebben down under. Hij gaat zijn ervaringen maandelijks met ons delen. Deel 1: de overstap.    Dit is het natste jaar sinds 160 jaar in Sydney. Hevige regenval en tornado’s dit weekend. Niet echt wat ik verwachtte toen ik onlangs van zomer in…

Park van de Toekomst

Over Morgen werkt aan Park van de Toekomst

Vakantieparken beslaan grote oppervlakten van de Veluwe en daar ligt een grote kans. Over Morgen werkt met het Programma Vitale Vakantieparken samen om initiatieven in kaart te brengen die bij kunnen dragen aan een duurzame, toekomstbestendige Veluwe. Het is een initiatief van de nationale actie-agenda Vakantieparken dat kan bijdragen aan het Park van de Toekomst.…

Omgevingsvisie

Omgevingsvisie geeft blik op de toekomst

Gemeenten moeten binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsvisie vaststellen. Onze adviseurs zorgen ervoor dat zo’n visie niet in een bureaulade belandt, maar echt een blik op de toekomst geeft. Zo wordt hij nuttig voor de hele omgeving. ‘De raad heeft bij de totstandkoming van een omgevingsvisie een…

Klaar voor de Omgevingswet?

Klaar voor de Omgevingswet?

Volgend jaar is de nieuwe Omgevingswet écht van kracht. In 2019 heeft Over Morgen zich beziggehouden met het voorbereiden van gemeenten op de nieuwe wet, hoe er in de geest van de Omgevingswet samengewerkt moet worden met de samenleving. Ook hebben we geholpen met het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Hoe kijken we erop terug…

Tjakko: Participatie mag zakelijk, maar wel leuk zakelijk

Hoe betrek je de samenleving op een goede manier bij je planvorming en besluitvorming in de fysieke leefomgeving? Het is altijd zoeken in welke fase je dit doet, wie je dan betrekt en hoe je ervoor zorgt dat de zogenoemde ‘zwijgende meerderheid’ een stem krijgt. Een kant en klare aanpak is er niet. Participatie is een zakelijke, maar leuke bedoening. Collega Tjakko Dijk adviseert veel gemeenten over participatie. In deze blog vertelt hij hierover.