Dromen realiseren met lef en actie die een directe impact op kwaliteit van leven hebben is wat Tabitha drijft. Met een praktische aanpak en een creatieve ondernemersgeest vertaalt zij ideeën naar concrete actie en realiteit. Tabitha kan enerzijds met visie en concepten aan de slag, maar anderzijds ook de details uitdenken om tot de stip op de horizon te komen. Procesmanagement, PR/marketing, communicatie en conceptontwikkeling behoren tot haar skills-set. Als spin in het web zorgt zij voor het soepel laten samenkomen van alle disciplines en taken.

tabitha.mann@overmorgen.nl
06 13 99 03 50

LinkedIn
Ik werk aan de thema's duurzame mobiliteit energie & klimaat financiële regie en strategie duurzame gebiedsontwikkeling omgevingswet participatie corporaties & vastgoed warmtetransitie zon & wind

In verbinding: Maashaven in Rotterdam

Over Morgen draagt bij aan een toekomstbestendige leefomgeving in Rotterdam. Adviseur Tabitha Mann werkt samen met Johan Verlinde (Rotterdams Weerwoord) aan het verbinden van de verschillende opgaven in het gebied. In de video leggen Tabitha en Johan uit hoe de energietransitie, klimaatadaptatie en woningbouwopgaven in dit gebied bij elkaar komen. En hoe hier samen met…

Participatieladder

Tabitha: ‘Gooi die participatieladder het raam uit’

Participatie wordt ingezet om de samenleving te betrekken bij grote opgaven in de leefomgeving. Maar hoe voorkom je dat dit een eenmalig actie is die alleen maar allergie opwekt? Door blijvend te investeren in de relatie tussen overheid en samenleving. Adviseur participatie Tabitha Mann is stellig: ‘Gooi de participatieladder het raam uit en ga voor…

Clean climbers

☀ In het zonnetje gezet: Clean Climber

Deze afgelopen tijd gingen we ter inspiratie langs bij initiatieven die een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige leefomgeving. Vandaag de laatste in onze reeks. Adviseur Tabitha Mann zet Clean Climber in het zonnetje. Dit initiatief zet zich in om het sportklimmen te verduurzamen door de plekken waar het sportklimmen plaatsvindt schoon te houden en door…

Gebiedseconomie jaaroverzicht

Tips voor starten met een wijkaanpak: Participatie

Starten met een Wijkaanpak, hoe doe je dat? In deze blogreeks beschrijven we een aantal inzichten uit de voorhoede. Zo kunnen gemeenten én andere stakeholders die ook willen starten er hun voordeel mee doen. In de voorafgaande weken behandelden we koppelkansen en stakeholders & regie. Deze week gaan we in op het onderwerp participatie &…

Optimaliseer participatie en communicatie met nieuwe slimme datatool voor doelgroepenbenadering

Participatie is onmisbaar om tot goede resultaten te komen. Dé participatieaanpak bestaat niet. Maar er is nu wel een datatool om participatie te optimaliseren en zo tot het beste eindresultaat te komen. Onze collega Tabitha Mann en Joyce Lopulalan van 4orange hebben de handen ineen geslagen om op basis van data inzicht te krijgen over hoe jij jouw doelgroep het beste bereikt.

Klaar voor de Omgevingswet?

Klaar voor de Omgevingswet?

Volgend jaar is de nieuwe Omgevingswet écht van kracht. In 2019 heeft Over Morgen zich beziggehouden met het voorbereiden van gemeenten op de nieuwe wet, hoe er in de geest van de Omgevingswet samengewerkt moet worden met de samenleving. Ook hebben we geholpen met het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Hoe kijken we erop terug…

Autodeel Award 2019

DeeldeZon wint Autodeel Award 2019 voor beste lokaal initiatief

Het Interreg-project DeeldeZon – waarbij deelauto’s functioneren als wijkaccu’s – heeft vandaag de Autodeel Award 2019 gewonnen in de categorie ‘beste lokale initiatief’ met het project in Venlo. DeeldeZon krijgt de prijs omdat het project direct in de wijk bijdraagt aan een beter klimaat, luchtkwaliteit, meer ruimte en minder parkeerdrukte. Een zevenkoppige vakjury koos anoniem…

Warmtetransitie van Katwijk in de praktijk: eerste informatiemarkt voor bewoners en ondernemers

De gemeente Katwijk, woningcorporatie Dunavie en het Hoogheemraadschap van Rijnland onderzoeken samen of de Hoornes als eerste wijk van Katwijk aardgasvrij kan worden. Over Morgen ondersteunt hen in de participatie en communicatie. Een eerste stap in het betrekken en informeren van de bewoners en ondernemers in de wijk is de Informatiemarkt Duurzaam Hoornes. Tabitha Mann:…

Focus, lef en draakkracht in Beesel

Op maandag 25 maart 2019 heeft de gemeenteraad van Beesel de duurzaamheidsvisie 2019 – 2030 ‘Focus, lef en draakkracht’ aangenomen. De visie is samen met inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente ontwikkeld. In de duurzaamheidsvisie en de thematische verdieping staan de opgave, doelen en tussenstappen voor een duurzaam Beesel genoemd. Ook worden op hoofdlijnen genoemd…