Rutger is een enthousiaste en doelgerichte adviseur met een sterke intrinsieke drijfveer om de energietransitie te versnellen. Door zijn ervaring en brede academische achtergrond weet hij tussen de verschillende disciplines verbindingen te leggen en daarmee projecten in een stroomversnelling te brengen. De meeste energie krijgt hij wanneer ideeën tot verandering en zichtbare oplossingen leiden. Rutger is analytisch sterk, doortastend en communiceert op een open en constructieve manier. Hij blijft met zijn gezonde kritische houding altijd op zoek naar verbetering.

rutger.nelis@overmorgen.nl
06 10 97 85 65

LinkedIn
Ik werk aan de thema's gebiedseconomie zon & wind

Rutger: De zonneladder is een goed begin. Nu nog doorpakken!

Onlangs nam de Tweede Kamer de motie van Carla Dik-Faber (ChristenUnie) aan. In deze motie wordt de regering gevraagd een zonneladder voor decentrale overheden op te stellen dat als afwegingskader zal dienen bij het opstellen van de Regionale Energie Strategieën (RES). De belangrijkste aanleiding voor deze motie? De maatschappelijke discussie over (de impact van) zonneparken…

Rutger: Tijdelijke Omgevingsvergunningen voor zonneparken: het ei van Columbus?

De afgelopen jaren zijn de gemeenten in Nederland overspoeld door ontwikkelaars van grondgebonden zonneparken en is de druk op publieke organisaties die voor iedere subsidieronde de benodigde Omgevingsvergunning moeten verlenen toegenomen. Omdat de realisatie en exploitatie van zonneparken in het merendeel van de gevallen niet binnen het huidige bestemmingsplan van de beoogde locaties past, moet…