Ruben is een doortastende, strategisch en mensgerichte projectmanager die graag publieke, private en particuliere partijen verbindt. Hij voelt zich thuis in complexe en dynamische projecten waarin verschillende belangen en doelen spelen. Ruben bereikt zichtbare resultaten door een duidelijke koers uit te zetten, mensen te bewegen en te sturen op resultaat. Hij creëert op een geloofwaardige en inspirerende wijze betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

ruben.visser@overmorgen.nl
06 14 97 30 77

LinkedIn
Ik werk aan de thema's energie & klimaat duurzame gebiedsontwikkeling

Berichten van Ruben

Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl, zo doe je dat

Over Morgen heeft twee workshops ‘gebiedsontwikkeling nieuwe stijl’ verzorgd voor medewerkers van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Samen met beleidsmedewerkers en projectleiders zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de nieuwe realiteit in locatieontwikkeling. Wat is de aanpak, samenwerking en houding die hierbij past? In een intensieve en energieke dialoog in verschillende werkvormen hebben de deelnemers…

Over Morgen partner Ik Bouw Betaalbaar

Over Morgen is partner van Ik Bouw Betaalbaar. Ik Bouw Betaalbaar is een woningbouwconcept dat zelfbouw voor starters op de woningmarkt mogelijk maakt. Het concept omvat het reserveren van bouwkavels, de organisatie van betaalbare bouwplannen en een financiële regeling vergelijkbaar met de starterslening. Ik Bouw Betaalbaar verbreedt het woningaanbod in de gemeente, geeft een impuls…

Ruben: Binnenstadsvisie als uitnodiging tot samenwerking

Een aantrekkelijk centrum is essentieel voor het functioneren van een stad of dorp. De huidige economische omstandigheden en de hiermee samenhangende ontwikkelingen in de winkelsector vragen om visie op de binnenstad. Iedereen weet inmiddels wel dat een visie geen blauwdruk moet zijn, maar een heldere richting met een menukaart van ontwikkelkansen en ambities. Het is…

Ruben: Grondpositie niet nodig voor regie op gebiedsontwikkeling

Actieve grondpolitiek vervult in tijden van recessie en de daarmee samenhangende stagnatie van de grondmarkt niet meer de idealen van winstgevendheid. En het dogma dat een gemeentelijke grondpositie noodzakelijk is om regie op een ruimtelijke ontwikkeling te hebben is een traditionele misvatting. De gemeentelijke regierol in een gebiedsontwikkeling kan ook prima op een andere wijze…