Ruben is een doortastende, strategisch en mensgerichte projectmanager die graag publieke, private en particuliere partijen verbindt. Hij voelt zich thuis in complexe en dynamische projecten waarin verschillende belangen en doelen spelen. Ruben bereikt zichtbare resultaten door een duidelijke koers uit te zetten, mensen te bewegen en te sturen op resultaat. Hij creëert op een geloofwaardige en inspirerende wijze betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

ruben.visser@overmorgen.nl
06 14 97 30 77

LinkedIn

UNESCO biosfeerstatus voor de Maasheggen

Een speciale erkenning voor het Maasheggen gebied in de Noordelijke Maasvallei door UNESCO. Deze heeft de Brabantse Maasheggen aangewezen als biosfeergebied. Biosfeergebieden zijn gebieden met een speciale status waar mens en natuur samenkomen. De Maasheggen is het oudste cultuurlandschap van Nederland. Met deze statustoekenning worden de Maasheggen onderdeel van een wereldwijd netwerk van meer dan…

Ruben: Een digitale omgevingsmanager voor elke gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkelingen zijn intensieve samenwerkingen tussen professionals van verschillende organisaties. Projectmanagers, stedenbouwkundigen, gebiedseconomen, planjuristen, planologen en communicatiedeskundigen wisselen voortdurend informatie met elkaar uit om het planproces soepel te laten verlopen. Het gaat vaak om informatie die zowel qua vorm als inhoud moeilijk te interpreteren is. Denk hierbij aan technische tekeningen, exploitatieplannen, contracten, stedenbouwkundige schetsen en bestemmingsplannen.…

Duurzame nieuwbouw Vliegbasis Soesterberg

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben het stedenbouwkundig plan voor de woonwijk Vliegbasis Soesterberg vastgesteld. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de komst van een nieuwbouwwijk op de voormalige vliegbasis. Over Morgen verzorgt het opdrachtgeverschap en procesmanagement van dit project. De woonwijk moet een duurzame en kwalitatief hoogwaardige woonwijk worden, die past in…

Over Morgen ontwikkelt met OMU transformatiekaart voor werklocaties

Op woensdag 31 mei op de jaarlijkse vastgoedbeurs Provada heeft de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) een leegstands- en transformatiekaart voor werklocaties gepresenteerd. Over Morgen heeft deze digitale kaart voor en met OMU gemaakt. De interactieve kaart brengt knelpunten zoals leegstand en veroudering én kansen zoals transformatiepotentie in beeld door harde gebiedsdata te combineren met gebiedskennis. De…

Actieplan voor centrum Dedemsvaart

In Dedemsvaart werken ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeenten samen aan een nieuw en toekomstbestendig perspectief voor het centrum. In een actieplan voor het centrum hebben zij 8 speerpunten benoemd voor een succesvol centrum. De speerpunten zijn concreet uitgewerkt in 35 concrete acties. Eén van de acties is het aanstellen van een centrummanager. Daarnaast besteedt het actieplan…

Bijzondere appartementen Laren opgeleverd

Bewoners van het bijzondere appartementencomplex De Torenvalk in Laren hebben de sleutel van hun nieuwe woning gekregen. Het unieke concept van het complex is tot stand gekomen in nauwe samenspraak tussen de gemeente Laren en projectontwikkelaar Herkon. De gemeente had de wens om de nieuwbouw architectonisch te laten aansluiten bij de omgeving en dit is…

Hardenberg lanceert actieplan toekomstbestendig centrum

De samenwerkende partijen in het centrum van Hardenberg willen het winkelgebied versterken en toekomstbestendig maken. Hiervoor hebben zij in samenwerking met Over Morgen en InRetail het actieplan centrum Hardenberg opgesteld met daarin een visie voor een sterker en toekomstbestendig centrum. Het streven is een centrum dat meer is dan alleen een plek van boodschappen doen.…

Bestemming voor Broederenklooster Zutphen

De gemeente Zutphen zoekt een nieuwe bestemming voor het Broederenklooster. Een bestemming die nieuwe betekenis geeft aan dit monumentale gebouw in de binnenstad en maatschappelijke meerwaarde geeft aan de stad. Over Morgen begeleidt de gemeente in het proces om te komen tot een passende herbestemming. In een eerste stap worden in een open marktconsultatie en…

Samenwerken aan een aantrekkelijke binnenstad Hardenberg

Samen met haar partners gaat de gemeente aan de slag om Hardenberg als aantrekkelijke binnenstad voor gemeente en regio te behouden en waar mogelijk te versterken. Hiervoor is een projectgroep samengesteld, bestaande uit meerdere partners, die met deze doelstelling aan de slag gaat. “De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in de binnenstad van Hardenberg.…