Ruben is een doortastende, strategisch en mensgerichte projectmanager die graag publieke, private en particuliere partijen verbindt. Hij voelt zich thuis in complexe en dynamische projecten waarin verschillende belangen en doelen spelen. Ruben bereikt zichtbare resultaten door een duidelijke koers uit te zetten, mensen te bewegen en te sturen op resultaat. Hij creëert op een geloofwaardige en inspirerende wijze betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

ruben.visser@overmorgen.nl
06 14 97 30 77

LinkedIn
Ik werk aan de thema's energie & klimaat gebiedsvernieuwing

data gebiedsontwikkeling

5 leidende principes voor datatoepassing in gebiedsontwikkeling

De adviseurs van Over Morgen brengen graag hun kennis en ervaringen over aan anderen. Bij voorkeur met goede prakijkcases en projectervaringen. Collega’s Ruben Visser en Anne van der Veen leverden eind september een bijdrage aan de leergang Duurzame gebiedsontwikkeling van Euroforum. Hun visie lees je hier. In de leergang Duurzame gebiedsontwikkeling van Euroforum verzorgden Ruben…

UNESCO biosfeerstatus voor de Maasheggen

Een speciale erkenning voor het Maasheggen gebied in de Noordelijke Maasvallei door UNESCO. Deze heeft de Brabantse Maasheggen aangewezen als biosfeergebied. Biosfeergebieden zijn gebieden met een speciale status waar mens en natuur samenkomen. De Maasheggen is het oudste cultuurlandschap van Nederland. Met deze statustoekenning worden de Maasheggen onderdeel van een wereldwijd netwerk van meer dan…

Ruben: Een digitale omgevingsmanager voor elke gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkelingen zijn intensieve samenwerkingen tussen professionals van verschillende organisaties. Projectmanagers, stedenbouwkundigen, gebiedseconomen, planjuristen, planologen en communicatiedeskundigen wisselen voortdurend informatie met elkaar uit om het planproces soepel te laten verlopen. Het gaat vaak om informatie die zowel qua vorm als inhoud moeilijk te interpreteren is. Denk hierbij aan technische tekeningen, exploitatieplannen, contracten, stedenbouwkundige schetsen en bestemmingsplannen.…

De Maasheggen gaat voor UNESCO biosfeergebied

De partners van de Noordelijke Maasvallei ondertekenden 14 augustus 2017 het nominatieformulier voor de UNESCO MAB (Man And Biosphere) status voor het gebied de Maasheggen. De Maasheggen vormen een waardevol en eeuwenoud cultuurlandschap en een keten van natuurgebieden langs de Maas. De Maasheggen zijn ondanks hun rijke geschiedenis geen gestold landschap: er wordt gewerkt, gewoond…

Duurzame nieuwbouw Vliegbasis Soesterberg

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben het stedenbouwkundig plan voor de woonwijk Vliegbasis Soesterberg vastgesteld. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de komst van een nieuwbouwwijk op de voormalige vliegbasis. Over Morgen verzorgt het opdrachtgeverschap en procesmanagement van dit project. De woonwijk moet een duurzame en kwalitatief hoogwaardige woonwijk worden, die past in…