De transitie van het landelijk gebied is een complexe puzzel. Keuzes maken op lokaal niveau, met oog voor mens en natuur, is belangrijk. Roula bekijkt deze uitdaging met een integrale en tegelijkertijd menselijke blik.

We willen als maatschappij graag droge voeten, schoon (drink)water en voldoende groen. Bij het meer klimaatadaptief en natuurinclusief maken van een gebied zijn echter de sociaal-economische belangen van een gemeenschap een essentieel puzzelstukje.

Roula overziet grote vraagstukken in de natuurlijke leefomgeving snel. Ze is open en resultaatgericht. Haar veelzijdige achtergrond in wetenschappelijk onderzoek, projectmanagement en beleids-ontwikkeling, gecombineerd met haar vakinhoudelijke kennis over bodem, water en klimaat maakt dat ze een brede blik heeft op hoe wij onze buitengebieden toekomstbestendig kunnen maken.

Samenwerking is essentieel om opgaven de juiste plek te geven in de leefomgeving. Roula is, zoals een goed adviseur betaamt, sterk in het verbinden, aansturen en faciliteren van mensen met verschillende achtergronden en belangen.

Vanaf de start van een (complex) vraagstuk werkt Roula zo open mogelijk samen met alle betrokken stakeholders. Haar enthousiasme en creatieve blik zorgen voor draagvlak en nieuwe perspectieven. Ze is niet bang om ongebaande paden te bewandelen en is pas tevreden als alle betrokkenen gehoord zijn en er waar mogelijk met lef keuzes zijn gemaakt die recht doen aan de potentie van een gebied en haar gemeenschap.

roula.dambrink@overmorgen.nl
06 572 790 19

LinkedIn
Ik werk aan de thema's duurzame gebiedsontwikkeling klimaatadaptatie waardevolle buitengebieden

Berichten van Roula

Roula Dambrink Over Morgen

Roula Dambrink aan de slag voor Over Morgen

Roula’s hart gaat sneller kloppen als ze ruimtelijke problemen in samenhang met elkaar op kan lossen, zodat het landelijk en stedelijk gebied toekomstbestendiger worden. In projecten is ze graag de smeerolie en met haar kennis van klimaatadaptatie, watermanagement en bodemgebruik is ze ook een echte inhoudelijke sparringpartner. Bij Over Morgen vond ze haar droombaan. Leer…