Ron is een adviseur die mensen verbindt, vernieuwt en resultaten boekt. Hij heeft een sterk ontwikkeld strategisch inzicht en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Hij presteert, ook onder hoge druk. Verder speelt hij snel in op veranderende omstandigheden. Ron heeft met zijn lange ervaring bij verschillende ministeries en netwerkbedrijf Alliander, waaronder als directeur van start-up Hoom, een groot netwerk opgebouwd in de top van de politiek, overheid en het bedrijfsleven. Ron adviseert bestuurders, ambtenaren en ondernemers. Ron heeft veel plezier in zijn werk en inspireert anderen. Steeds vanuit de inhoud, waarbij het creëren van maatschappelijke impact voor hem de grote drijfveer is. Kortom, plezier hebben en de wereld een stuk(je) mooier maken!

ron.degraaf@overmorgen.nl
06 1596 1322

LinkedIn

Ron: Thermische energie: van potentieel naar businesscases

Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) voor de gebouwde omgeving heeft veel potentieel. Het speelt een belangrijke rol in de Regionale Energie Strategieën die momenteel in de Gelderse regio’s worden opgesteld. Maar hoe komen we daar daadwerkelijk tot projecten? iF Technology en Over Morgen zien kansrijke projecten. Het is nu tijd voor vervolgstappen en realisatie.

Miljoenennota en woningcorporaties: kan de startmotor gaan draaien?

Krijgen woningcorporaties een worst voorgehouden? Nog niet zo lang geleden verkondigde Diederik Samsom luid dat woningcorporaties de startmotor zijn in de wijkgerichte warmtetransitie. Maar als je de miljoenennota goed leest, dan krijg je het gevoel dat de toenemende belastingdruk de investeringsruimte van woningcorporaties flink beperkt. Onbegrijpelijk. Want hoe wordt de duurzaamheidsopgave dan gefinancierd? En hoe…

Ron: Van Klimaatakkoord naar aardgasvrije deal voor de buurt

In gesprekken geven woningcorporaties aan dat zij voor een grote uitdaging staan. Dit is evident in appartementencomplexen met een VvE-structuur. Veelal is statutair vastgelegd dat bij unanimiteit van stemmen besluitvorming over renovaties plaats vindt. Particuliere huiseigenaren kunnen daarmee een belangrijke remmende factor zijn voor woningcorporaties die met hun aandeel in de betreffende complexen aan de…

Ron: Wijkaanpak Aardgasvrij: “Recept voor succes?”

Om tot verregaande energiebesparing te komen staat ‘de wijkaanpak’ weer volop in de belangstelling. Zo heeft minister Ollongren onlangs bij een werkbezoek in de provincie Groningen aangegeven dat zij bij het gasvrij en aardbevingsbestendig maken van 4 wijken de volgende aanpak wil hanteren: “We willen het in één keer goed doen door een hele wijk…

Ron: Afschaffing aansluitplicht aardgas doorbraak

Gisteren kregen we het goede nieuws dat de Wet Voortgang Energietransitie (afgekort VET, what’s in a name?) is aangenomen in de Tweede Kamer. Dit is zeer goed nieuws voor de warmtetransitie. De wettelijke plicht voor netbeheerders voor de aansluiting van gas (aansluitplicht) wordt namelijk met  deze wet afgeschaft, dankzij een amendement van D66, VVD, CDA…