Robertjan wordt gelukkig van resultaat. De opgave direct helder voor ogen zien, samen de strategie en aanpak uitwerken en dan vooral aan de slag. Met ruim 12 jaar kennis en ervaring als adviseur en projectleider in de gebouwde omgeving en energietechniek weet hij de weg om plannen en uiteenlopende vraagstukken werkelijkheid te laten worden. Robertjan streeft ernaar de opgave simpel en toegankelijk te maken zodat iedereen geïnspireerd raakt om mee te doen.

robertjan.spaans@overmorgen.nl
06- 83 10 03 05

LinkedIn
Ik werk aan de thema's warmtetransitie

Berichten van Robertjan

Over Morgen ondersteunt Logistiek Park Moerdijk (LPM)

Over Morgen werkt samen met onder andere De Essentie bij de totstandkoming van zowel een duurzaam energieconcept als de daarvoor benodigde uitvoeringskaders voor Logistiek Park Moerdijk (LPM). Het betreft een grootschalige ontwikkeling van maar liefst 200 hectare. LPM richt zich op grootschalige logistieke bedrijven die onder ‘Value Added Logstics’ vallen. Dit is weer een mooie…