Rob Geldhof is adviseur warmtetransitie en heeft voor uiteenlopende opdrachtgevers datagedreven producten ontwikkeld, waaronder het Warmtetransitiemodel van Over Morgen dat door meer dan 90 gemeentes, woningcorporaties en netwerkbedrijven wordt gebruikt om inzicht te krijgen in een aardgasvrije leefomgeving. Rob is lid van de Expertgroep Rekenmodellen van Netbeheer Nederland en onderhoudt een relevant netwerk op het gebied van energiedata. Rob is initiatiefrijk, resultaatgericht en schakelt makkelijk tussen verschillende disciplines en schaalniveaus.

rob.geldhof@overmorgen.nl
06 48 83 26 18

LinkedIn
Ik werk aan de thema's warmtetransitie

Berichten van Rob

Rob: Een digitale omgevingsmanager voor elke gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkelingen zijn intensieve samenwerkingen tussen professionals van verschillende organisaties. Projectmanagers, stedenbouwkundigen, gebiedseconomen, planjuristen, planologen en communicatiedeskundigen wisselen voortdurend informatie met elkaar uit om het planproces soepel te laten verlopen. Het gaat vaak om informatie die zowel qua vorm als inhoud moeilijk te interpreteren is. Denk hierbij aan technische tekeningen, exploitatieplannen, contracten, stedenbouwkundige schetsen en bestemmingsplannen.…

Rob: Thuis aan de Westzeedijk

Ik woon er nu een maand. In het voormalige douanekantoor aan de Westzeedijk in Rotterdam. Hier in het Lloydkwartier is opnieuw invulling gegeven aan het maritieme verleden. Vanuit mijn slaapkamer heb ik uitzicht op het oude belastingkantoor aan de Puntegaalstraat, nu een thuishaven voor jonge starters en ondernemers. Maar gezien vanuit mijn slaapkamer is het…

Rob: Open data voor een gasvrije leefomgeving

Ik maak de dag mee dat er geen aardgas meer is. En met mij nog veel andere Nederlanders die dat niet eens beseffen. Tuurlijk, wanneer over veertig jaar de aardgasbel in Groningen niet meer winbaar is, zijn er altijd nog de enorme voorraden in Rusland, Iran en Qatar. Maar het behoeft toch zeker geen betoog…