Rob Geldhof is adviseur warmtetransitie en heeft voor uiteenlopende opdrachtgevers datagedreven producten ontwikkeld, waaronder het Warmtetransitiemodel van Over Morgen dat door meer dan 90 gemeentes, woningcorporaties en netwerkbedrijven wordt gebruikt om inzicht te krijgen in een aardgasvrije leefomgeving. Rob is lid van de Expertgroep Rekenmodellen van Netbeheer Nederland en onderhoudt een relevant netwerk op het gebied van energiedata. Rob is initiatiefrijk, resultaatgericht en schakelt makkelijk tussen verschillende disciplines en schaalniveaus.

rob.geldhof@overmorgen.nl
06 48 83 26 18

LinkedIn
Ik werk aan de thema's warmtetransitie

transitiepad stadsverwarming

Rob: Transitiepad warmtenet na 2030

Over Morgen brengt de warmtransitie in praktijk. Dat doen we met zogeheten ’transitiepaden’. Een transitiepad schetst wat het alternatief voor aardgas in een wijk zou kunnen zijn, met welk tempo je daar naartoe kan werken en vooral: wat je nu al kan doen. In deze blog: het transitiepad voor wijken waar het realiseren van een…

Transitivisie warmte Amsterdam

Transitievisie warmte Amsterdam openbaar

Met gepaste trots laten wij weten dat de transitievisie warmte van Amsterdam afgelopen weekend openbaar is geworden. Met veel enthousiasme hebben onze collega’s Silke Nieuwenhuis, Jade Oudejans, Rob Geldhof en Peter-Paul Smoor het afgelopen jaar hard gewerkt om samen met Gemeente Amsterdam, stakeholders én bewoners de transitievisie op te stellen. In de transitievisie warmte wordt…

Rob: Kansen voor duurzame bodemenergie in New York

English below↓ De afgelopen twee jaar heeft Over Morgen gewerkt aan een “geothermal screening tool” voor de gemeente New York met lokale partners Goldman Copeland en PW Grosser. Deze online tool stelt gebouweigenaren in New York in staat om de potentie van verschillende duurzame bodemenergiesystemen te onderzoeken. De tool heeft in maart nog een ACEC…

Rob: Een digitale omgevingsmanager voor elke gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkelingen zijn intensieve samenwerkingen tussen professionals van verschillende organisaties. Projectmanagers, stedenbouwkundigen, gebiedseconomen, planjuristen, planologen en communicatiedeskundigen wisselen voortdurend informatie met elkaar uit om het planproces soepel te laten verlopen. Het gaat vaak om informatie die zowel qua vorm als inhoud moeilijk te interpreteren is. Denk hierbij aan technische tekeningen, exploitatieplannen, contracten, stedenbouwkundige schetsen en bestemmingsplannen.…