Duurzame mobiliteit en de energietransitie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor Raymond geldt ook nog eens dat hierin zijn passies samenkomen: de liefde voor techniek en de missie om te werken naar een duurzame leefomgeving.

Vanuit zijn technische achtergrond houdt hij ervan om te onderzoeken en te snappen hoe dingen werken, hoe systemen, processen en mensen met elkaar acteren. Hij is hierdoor in staat om mee te werken aan deze systemen tot op functioneel systeemtechnisch niveau en weet door systeemdenken complexe opgaven tot de kern terug te brengen.

Raymond legt graag verbanden vanuit de inhoud tussen mensen, kennis en stakeholders. Altijd zoekt hij samen met alle betrokkenen naar mogelijkheden en raakvlakken. Vanuit deze raakvlakken bouwt hij aan de juiste oplossing.
Kijken met een positieve en pragmatische instelling, vanuit rust en overzicht, zijn voor hem een tweede natuur. Hij haalt energie uit het vinden van verbinding en het contact met mensen. Zo weet hij in elk project een goede vertaalslag te maken naar een passende oplossing.

Raymond is een professionele gesprekspartner, adviseur, deskundig informatieverstrekker, verbinder, ambassadeur en projectleider in één. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer opgedaan en is thuis in technische innovatieve (laad)oplossingen zoals laadpleinen en smart charging. Graag combineert hij deze kennis en ervaring met innovatieve lokale en integrale energievraagstukken waarbij vraag en aanbod bij elkaar komen.

raymond.rutten@overmorgen.nl
06 15 83 80 37

LinkedIn
Ik werk aan de thema's duurzame mobiliteit energietransitie