Paul haalt zijn energie uit het bedenken van originele en innovatieve ideeën die beweging in een organisatie opleveren. Hij is in staat om met zijn conceptuele denkvermogen, enthousiasme en gedrevenheid een duurzame verandering op gang te helpen en te laten beklijven binnen de organisatie.

Bij het streven naar duurzaamheid is het voor organisaties van belang om duurzaam te veranderen. Paul is in staat om organisaties hierin te begeleiden. Hij wordt gedreven door het leggen van verbindingen tussen mensen en organisaties, waarbij hij hen helpt om gezamenlijk tot nieuwe inzichten te komen. Inzichten die leiden tot concrete resultaten en die daarmee de prestaties van de organisatie en/of het netwerk verbeteren. Dit alles doet hij door te werken met design thinking, data-visualisaties en originele concepten. Dit past hij toe in zowel werksessies als in zijn projectaanpak.

Paul heeft het vermogen om een organisatiestrategie op innovatieve wijze vorm te geven en met een verbindende stijl te implementeren. Hij heeft brede ervaring als programma- en procesmanager bij gemeenten en woningcorporaties.

paul.denotter@overmorgen.nl
06 10 22 31 37

LinkedIn
Ik werk aan de thema's gebiedsvernieuwing vastgoed warmtetransitie

Paul: “This is an awareness test”

Het aantal gemeenten dat nu gaat nadenken over de Omgevingswet is groeiende. Experts noemen het ook wel de grote transitie in het ruimtelijk domein die misschien wel omvangrijker is dan de transitie in het sociaal domein. Vaak wordt aan ons dan ook gevraagd: waar te beginnen met deze opgave? Heb je oog voor wat er…