Paul haalt zijn energie uit het bedenken van originele en innovatieve ideeën die beweging in een organisatie opleveren. Hij is in staat om met zijn conceptuele denkvermogen, enthousiasme en gedrevenheid een duurzame verandering op gang te helpen en te laten beklijven binnen de organisatie.

Bij het streven naar duurzaamheid is het voor organisaties van belang om duurzaam te veranderen. Paul is in staat om organisaties hierin te begeleiden. Hij wordt gedreven door het leggen van verbindingen tussen mensen en organisaties, waarbij hij hen helpt om gezamenlijk tot nieuwe inzichten te komen. Inzichten die leiden tot concrete resultaten en die daarmee de prestaties van de organisatie en/of het netwerk verbeteren. Dit alles doet hij door te werken met design thinking, data-visualisaties en originele concepten. Dit past hij toe in zowel werksessies als in zijn projectaanpak.

Paul heeft het vermogen om een organisatiestrategie op innovatieve wijze vorm te geven en met een verbindende stijl te implementeren. Hij heeft brede ervaring als programma- en procesmanager bij gemeenten en woningcorporaties.

paul.denotter@overmorgen.nl
06 10 22 31 37

LinkedIn
Ik werk aan de thema's duurzame gebiedsontwikkeling corporaties & vastgoed warmtetransitie

Berichten van Paul

deelauto's populairder dan gedacht

Paul: Platform MRA Smart Mobility verbindt professionals, gebiedsontwikkelingen en innovaties

Mobiliteit en duurzame gebiedsontwikkeling zijn twee werelden die samen kunnen en moeten komen. Binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gebeurt dat dankzij het platform Smart Mobility. Over Morgen is hier onderdeel van en de verbinding tussen professionals, gebiedsontwikkelingen en innovaties werkt erg goed, vertelt adviseur Paul den Otter. ’Het platform Smart Mobility is een slimme netwerkstructuur…

prestatieafspraken utrecht

Prestatieafspraken Utrecht ondertekend

Utrecht wil meer betaalbare woningen en meer gemengde wijken met een aanbod van verschillende woningen. Daarvoor zijn gisteren prestatieafspraken ondertekend. Collega Paul den Otter heeft dit traject begeleid namens de gemeente Utrecht, in teamverband met inhoudelijke specialisten. Hij is trots op het resultaat. Utrecht wil met de prestatieafspraken tussen woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente ruim…

Paul: “This is an awareness test”

Het aantal gemeenten dat nu gaat nadenken over de Omgevingswet is groeiende. Experts noemen het ook wel de grote transitie in het ruimtelijk domein die misschien wel omvangrijker is dan de transitie in het sociaal domein. Vaak wordt aan ons dan ook gevraagd: waar te beginnen met deze opgave? Heb je oog voor wat er…