Niels is een betrokken adviseur die uitdagingen altijd met een open vizier tegemoet treedt. Hij heeft een grote interesse voor het proces van gebiedsontwikkelingen: de uitdaging om het spel van afstemming van ambities, belangen en middelen zo goed mogelijk uit te voeren zodat partijen samen een leefomgeving ontwikkelen waar iedereen trots op is.

Voor Niels is een gebiedsproces pas geslaagd als het resultaat tot stand komt met behulp van alle partijen in de juiste rol: van belanghebbende buurtbewoner tot eindgebruiker en van besluitbevoegde overheid tot investeerders en ontwikkelaars. In zijn werk houdt hij het eindresultaat altijd voor ogen, want dat geeft energie en voldoening.

Hij is ervan overtuigd dat we met goede gebiedsvisies en politieke besluitvorming kunnen zorgen voor een toekomstbestendige, gezonde en veilige leefomgeving. Zijn doortastendheid bij deze processen helpt hem bij het doorzien van het speelveld en het samenbrengen van tegengestelde belangen.

Niels brengt altijd een frisse blik, energie en een positieve grondhouding en daarmee neemt hij organisaties mee en gaat de samenwerking soepel en vlot. Wie met Niels samenwerkt, merkt al snel dat hij werkt vanuit theorie en praktijk; naast zijn goed ontwikkelde adviseurscapaciteiten zet hij zijn eerdere ervaring als procesmanager en teamleider omgevingsbeleid in de gemeente Edam-Volendam en zijn werk in de lokale politiek automatisch in als versterkende factor. Daardoor kan hij goed inspelen op de verantwoordelijkheden en uitdagingen van de lokale overheid bij het zorgen voor een goede, groene en gezonde leefomgeving.

niels.jonk@overmorgen.nl
06 317 45 983

LinkedIn
Ik werk aan de thema's duurzame gebiedsontwikkeling

Berichten van Niels

Niels Jonk Over Morgen

Niels Jonk aan de slag voor Over Morgen

Van opdrachtgever naar collega van Over Morgen: Niels Jonk zette de stap. Hij werkte vanuit zijn werk voor gemeente Edam-Volendam al vaker samen met de adviseurs van Over Morgen en besloot nu de overstap te maken naar de advieswereld. Niels vertelt over zijn duurzame drive en de nieuwe uitdagingen die hij tegemoet gaat met zijn…