Op de basisschool zat Nick al plankaartjes te tekenen. Met de zwarte pen legde hij de wegen aan tussen de steeds verder uitdijende rode en paarse vlekken op het A4’tje. Met blauwe strepen en stippellijntjes zorgde hij voor de spoorverbindingen.

Die fascinatie voor het ontwikkelen van steden met een belang voor goede bereikbaarheid tussen de steden zat er dus al van jongs af aan in. Daarom is het niet verwonderlijk dat deze bestuurskundige planoloog bij Over Morgen opdrachtgevers helpt om hun bereikbaarheidsopgave te realiseren. Dit doet hij met enthousiasme en ervaring. Nick combineert zijn analytisch vermogen met doelmatig handelen

Hij deed dit eerder voor deelmobiliteit-startups, bij een OV-bedrijf, voor gemeentelijke samenwerkingsverbanden en als gedragsveranderingscampagneleider.
Deze unieke mix van rollen binnen het mobiliteitsdomein stelt hem in staat te schakelen tussen alle niveaus en zich goed te kunnen inleven in ieders belang en rol. Als begripvolle ‘tolk’ laveert Nick graag tussen de verschillende belangen om zo resultaat te boeken en net als bij plankaartjes van vroeger de bereikbaarheid te verbeteren.

nick.knoester@overmorgen.nl
06 47 62 4811

LinkedIn
Ik werk aan de thema's duurzame mobiliteit

Nick: Aan de slag voor Over Morgen

Mobility as a Service (MaaS) wordt een steeds belangrijkere pijler in het werk dat Over Morgen doet op het gebied van duurzame mobiliteit. Daarom zijn we verheugd met de versterking die Nick Koester is komen brengen. Als sinds zijn studententijd vervulde hij meerdere rollen binnen het domein ‘duurzame mobiliteit’ en dat maakt hem een geschikte persoon om de ambities van Over Morgen op dit vlak waar te maken.