Op de basisschool zat Nick al plankaartjes te tekenen. Met de zwarte pen legde hij de wegen aan tussen de steeds verder uitdijende rode en paarse vlekken op het A4’tje. Met blauwe strepen en stippellijntjes zorgde hij voor de spoorverbindingen.

Die fascinatie voor het ontwikkelen van steden met een belang voor goede bereikbaarheid tussen de steden zat er dus al van jongs af aan in. Daarom is het niet verwonderlijk dat deze bestuurskundige planoloog bij Over Morgen opdrachtgevers helpt om hun bereikbaarheidsopgave te realiseren. Dit doet hij met enthousiasme en ervaring. Nick combineert zijn analytisch vermogen met doelmatig handelen

Hij deed dit eerder voor deelmobiliteit-startups, bij een OV-bedrijf, voor gemeentelijke samenwerkingsverbanden en als gedragsveranderingscampagneleider.
Deze unieke mix van rollen binnen het mobiliteitsdomein stelt hem in staat te schakelen tussen alle niveaus en zich goed te kunnen inleven in ieders belang en rol. Als begripvolle ‘tolk’ laveert Nick graag tussen de verschillende belangen om zo resultaat te boeken en net als bij plankaartjes van vroeger de bereikbaarheid te verbeteren.

nick.knoester@overmorgen.nl
06 47 62 4811

LinkedIn
Ik werk aan de thema's duurzame mobiliteit

deelscooter deelauto

Onderzoek deelscootergebruikers: benut potentie voor deelauto

Gaat de jonge generatie mobilisten die ‘opgroeit’ met een deel-e-scooter in de toekomst minder snel een eigen auto aanschaffen? Bert Berkers (Universiteit Twente) onderzocht deze vraag samen met adviseurs Nick Knoester en Megan Visscher. Ze deden hiervoor onderzoek onder deelscootergebruikers in Den Haag en Rotterdam. De deelscootergebruiker heeft overwegend nog geen privéauto, wel veel deelautopotentie.…

city deal deelmobiliteit

Onderzoek: deelmobiliteit en minder parkeerplaatsen?

Onder welke omstandigheden kan (elektrische) deelmobiliteit de behoefte aan parkeerplaatsen helpen verminderen? Dat is wat Nick Knoester en Anouk Schouten hebben onderzocht in het kader van de City Deal ‘elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling’, in opdracht van Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt bij nieuwbouwprojecten onderzocht of het parkeerareaal kan worden gereduceerd door de inzet van deelmobiliteit.…

Nick: Inzicht in parkeercapaciteit door corona

Om het thuiswerken een beetje te doorbreken, trok adviseur duurzame mobiliteit Nick Knoester erop uit om even een onderzoekje te doen naar de capaciteit van de parkeergarage onder zijn appartement. Hij kwam tot de conclusie dat die parkeerbak wel iets kleiner had gekund. De parkeervraag is ruimschoots overschat, terwijl er niet eens sprake was van…

Evaluatie city deal

Evaluatie City Deal elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling

Wat is de (maatschappelijke) meerwaarde van de City Deal ‘elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling’? Met die vraag zijn Nick Knoester en Stijn Rutgers op pad gegaan. Levert de combinatie van deelauto’s en nieuwbouwprojecten daadwerkelijk meer betaalbare woningen, meer groen op? En zorgen de ontwikkelaar en de gemeente er samen voor dat de mobiliteit voor de…

beloftes duurzame mobiliteit

Dé 5 beloftes voor duurzame mobiliteit

2020 belooft heel wat op het gebied van duurzame mobiliteit. De vijf belangrijkste beloftes op een rijtje: mobility as a service, deelmobiliteit, slim en snel laden, dubbeldelen en de leasefiets. De centrale vraag voor het komend jaar is: worden de beloftes van ontwikkelingen die al langer op de deur kloppen dit jaar ingelost? Wij nemen…

Nick: Aan de slag voor Over Morgen

Mobility as a Service (MaaS) wordt een steeds belangrijkere pijler in het werk dat Over Morgen doet op het gebied van duurzame mobiliteit. Daarom zijn we verheugd met de versterking die Nick Koester is komen brengen. Als sinds zijn studententijd vervulde hij meerdere rollen binnen het domein ‘duurzame mobiliteit’ en dat maakt hem een geschikte persoon om de ambities van Over Morgen op dit vlak waar te maken.