Nathan is onze controller. Een financial die graag de verbinding legt tussen financiën, sturing en automatisering. Nathan zoekt altijd de verdieping, het verhaal achter cijfers en wat dat betekent voor onze organisatie. Daarbij is hij altijd bezig met het kijken naar verbeteringen en vernieuwingen, naar wat makkelijker of sneller kan. Zo maken we samen Over Morgen nog leuker en beter.

Nathan.vandoorn@overmorgen.nl
06 285 67532

LinkedIn
Ik werk aan de thema's officemanagement