Mirte heeft een pragmatische en doelgerichte manier van werken. Zij is in staat om nieuwe energie los te maken bij stakeholders en processen in versnelling te brengen. Inbreng van alle partijen en transparantie zijn daarbij essentieel, zodat belangen goed kunnen worden afgewogen en er gedragen ontwikkelingen ontstaan. Of het nu gaat om gebiedsvernieuwing of duurzame energie; Mirte voelt zich als een vis in het water bij projecten gericht op concrete ontwikkelingen. Daarbinnen heeft zij veel ervaring met het organiseren van participatieprocessen.

mirte.vandervliet@overmorgen.nl
06 41 43 20 07

LinkedIn
Ik werk aan de thema's energie & klimaat gebiedsvernieuwing

Nijmeegse elektriciteitscentrale wordt innovatieterrein Centrale Gelderland

De oude energiecentrale in Nijmegen wordt herontwikkeld. Daarvoor werken provincie Gelderland, gemeente Nijmegen en het energiebedrijf samen aan Centrale Gelderland. Gemeente Beuningen is als buurgemeente ook aangehaakt bij de ontwikkeling. Er komen zonnepanelen, windmolens en experimenten met nieuwe technieken. Allemaal om schone energie op te wekken voor de directe omgeving en de scheepvaart over de Waal.…

Zelfbouw in Rotterdam-Zuid

Rotterdam-Zuid heeft te maken met een diversiteit aan vraagstukken en problemen, waarvan de effecten vergelijkbaar zijn met die in krimpregio’s. Eén van de problemen is de grote hoeveelheid goedkope woningen in Zuid. Met het mogelijk maken van onder andere (collectief) particulier opdrachtgeverschap (zelfbouw) moet de woonvoorraad komende jaren meer gedifferentieerd worden en andere, meer draagkrachtige…

Startsein herinrichting openbare ruimte centrum Weerselo

De openbare ruimte van het centrum van Weerselo wordt vernieuwd. Op donderdag 19 oktober gaven gedeputeerde Monique van Haaf van de provincie Overijssel en wethouder Alfons Steggink van de gemeente Dinkelland het startsein voor de uitvoeringswerkzaamheden.  Samen met de Weerselose bevolking heeft de gemeente de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan het ontwikkelperspectief van het…

Over Morgen deelt inzichten VR Kempenbaan

Gemeente Veldhoven werkt momenteel aan de herstructurering van de Kempenbaan. Deze weg is een belangrijke ontsluiting voor bedrijventerrein De Run. Over Morgen verzorgt de gebiedscommunicatie binnen dit project en maakt daarbij veelvuldig gebruik van Virtual Reality instrumenten. Tijdens de VSE platformbijeenkomst in april vertelde Mirte van der Vliet over de ervaring met de inzet van…

Energieloket van Regio West-Brabant online

18 gemeenten in regio West Brabant hebben begin maart het Energieloket gelanceerd: www.energiewestbrabant.nl.  Deze website fungeert als portal voor particuliere huiseigenaren die hun woning willen verduurzamen. Over Morgen heeft voor de Regio West Brabant  het Energieloket ontwikkeld. Op de website vinden huiseigenaren diverse energiebesparende maatregelen en uitleg over het sinds dit jaar verplichte energielabel voor de woning.…

Grenzen verleggen op de Jonge Ambtenarendag

Op donderdag 27 maart is de Burgermeester Academie aanwezig bij de Jonge Ambtenarendag. Pepik Henneman verzorgt in de ochtend een College Tour. Mirte van der Vliet van Over Morgen leidt samen met Ilona Goessens van gemeente Zaanstad (en oud-deelnemer Burgermeester Academie) een workshop over het verleggen van grenzen. Mirte en Ilona laten zien tegen welke…