Max is een enthousiaste gebiedsvernieuwer. In projecten zoekt hij continu naar verbindingen tussen de betrokken partijen met ieder hun eigen belang. Met elkaar kom je tot het gewenste resultaat. Als stadsgeograaf heeft Max kennis opgedaan over onder andere binnenstedelijke transformatie, de woningbouwopgave en de sociale gevolgen hiervan op de bewoners van de stad. Door mensen met verschillende achtergronden en disciplines aan elkaar te verbinden zoekt hij naar een gemeenschappelijk doel. Hij is analytisch scherp, sterk in de communicatie en ziet snel waar de kansen liggen in een project.

max.vandenberg@overmorgen.nl
06 4672 0039

LinkedIn
Ik werk aan de thema's gebiedsvernieuwing warmtetransitie

Max: Aan het werk voor morgen

De grootste uitdaging van aankomende jaren voor een duurzame leefwereld Om uiteindelijk een duurzame leefwereld te realiseren vind ik het noodzakelijk dat iedereen op een democratische manier hierin wordt meegenomen. Er liggen ambitieuze plannen om Nederland energieneutraal te maken, maar we moeten niet vergeten om te denken vanuit de eindgebruiker. Waar jij en ik ook…