Maureens liefde voor duurzaamheid is al lange tijd aanwezig. Ze heeft een drive om te werken aan een duurzame, fysieke leefomgeving omdat dit een onderwerp is dat op ieders leven effect heeft.

Maureen werkt aan complexe projecten met een grote maatschappelijke betekenis, zoals de Regionale Energie Strategieën (RES) en Transitievisies Warmte. Hier zijn veel partijen met tegengestelde belangen bij betrokken. Zij brengt deze nauwgezet in kaart, gaat het gesprek met hen aan en zorgt voor verbinding en begrip tussen alle partijen. Alleen samen kom je tot mooie oplossingen, weet Maureen. Daarbij komt haar kennis over politiek-bestuurlijke processen goed van pas. Ze studeerde Bestuurskunde en is actief betrokken bij de politieke jongerenpartij PerspectieF.

Maureen combineert haar enthousiasme met natuurlijk overwicht en praktische nuchterheid. Ze werkt doel- en resultaatgericht. Ze kan snel structuur aan-brengen en vindt het interessant om grote maatschappelijke opgaven en processen naar een hoger niveau te brengen.

Maureen.tersteege@overmorgen.nl
06 82 55 06 56

LinkedIn
Ik werk aan de thema's energie & klimaat participatie warmtetransitie

digitale participatie

3 tips voor digitale participatie

Wat hebben we geleerd van twee maanden digitale bijeenkomsten houden? Digitaal voelt inmiddels echt als normaal. We weten nu uit ervaring wat wel werkt en wat niet. En stiekem kijken we alvast verder; wat houden we ook na de coronacrisis vast? We geven 3 tips. Tip 1: van zenden naar interactie We merken dat interactie…

digitale participatie

Participatie op afstand werkt opvallend goed

Wij zijn er bij Over Morgen van overtuigd dat een project pas succesvol is als je aan participatie hebt gedaan. Maar hoe doe je dat, nu door corona fysieke bijeenkomsten niet mogelijk zijn? Adviseur Maureen ter Steege verzamelde oplossingen en trucs van collega’s en geeft de beste tips voor digitale participatie. Normaal staan onze agenda’s…

Maureen onderzoekt de rol van energiecoöperaties bij de RES

Bij Over Morgen vinden we het belangrijk om kennis te delen en van elkaar te leren. We houden van nieuwe energie en investeren graag in de toekomst. Ambitieuze stagiairs zijn daarom altijd welkom. Momenteel doen vier studenten en een werkstudent (afstudeer)onderzoek bij ons. Om de beurt vertellen ze hierover. We trappen af met Maureen ter Steege, student Bestuurskunde. Zij studeert af op de betrokkenheid van energiecoöperaties bij de RES.