Mark is een gedreven adviseur met een stevige inhoudelijke basis. Hij is bekend met de complexiteit van warmte-, zon- en windprojecten. Mark weet hoe de perspectieven van publieke en private stakeholders met elkaar in verbinding zijn te brengen. Met zijn analytische aanpak maakt hij ingewikkelde vraagstukken overzichtelijk. Zo maakt hij doelstellingen helder en uitvoerbaar en helpt hij partijen concrete stappen te zetten voor een duurzamere samenleving.

mark.valkering@overmorgen.nl
06 300 966 89

LinkedIn
Ik werk aan de thema's warmtetransitie

Mark Valkering Over Morgen

Mark Valkering aan de slag voor Over Morgen

Mark Valkering is sinds kort bij Over Morgen druk bezig met het adviseren en begeleiden van gemeenten bij de energietransitie. In dit interview vertelt hij over zijn drijfveren, kennis en dromen. Wat is volgens jou de grootste uitdaging voor een duurzame leefwereld? Nederland heeft het akkoord van Parijs ondertekend en Europese afspraken gemaakt over het…