Van visie tot realisatie, Laureen heeft een scherpe blik op de financiële componenten bij gebiedsontwikkeling. Analyse en advies zijn daarbij de kernactiviteiten. Karakteristieken als resultaatgericht, ondernemend en gestructureerd kenmerken Laureen. Het tot een positief einde brengen van projecten binnen de nieuwe realiteit van gebiedsontwikkeling door inlevingsvermogen tussen theorie en praktijk. Laureen is een teamspeler, maar schakelt ook door naar een helikopterview om gedetailleerde vraagstukken in een bredere context te plaatsen. Zij is een vakspecialist met een persoonlijke betrokkenheid.

laureen.geuther@overmorgen.nl
06 42 96 77 87

LinkedIn
Ik werk aan de thema's financiële regie en strategie corporaties & vastgoed

Berichten van Laureen

Over Morgen begeleidt marktpartijselectie voor Lincolnpark Tweede Fase

De gemeente Haarlemmermeer ontwikkelt de komende jaren het gebied Lincolnpark Tweede Fase in Hoofddorp. De adviseurs van Over Morgen en collega’s van Arcadis begeleiden de gemeente Haarlemmermeer bij de marktselectie. Lincolnpark is klimaatbestendig, biodivers, flexibel en adaptief. Om tot realisatie van deze nieuwe wijk te komen gaat de gemeente Haarlemmermeer meerdere tenders op de markt…

klimaatadaptatie nieuw vastgoed

Zo versnel je woningbouwprojecten

Het Rijk wil de woningbouw in Nederland versnellen, met specifieke aandacht voor betaalbare woningen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stimuleert dit vanuit de Woningbouwimpuls. De adviseurs van Over Morgen helpen jou bij het versnellen van jouw woningbouwprojecten. De eerste twee ronden van de woningbouwimpuls versnellen de bouw van in totaal circa 95.000 nieuwe…

Kennis delen over ons vak

Binnen Over Morgen kennen wij verschillende disciplines. Waar de ene collega met passie aan de slag gaat met het realiseren van een warmtenet, de ander zich vol overgave stort op de vitaliteit van een centrumgebied is Laureen Geuther één van onze experts op het gebied van de planeconomie. Momenteel vertaalt zij haar drive voor dit…

Laureen: Modernisering Vpb: is de fiscus spekkoper?

Op 24 maart jl. is de memorie van antwoord gepubliceerd over het wetsvoorstel ‘Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen’. Het wetsvoorstel is nog volop in procedure, maar we kunnen er op rekenen dat de gemoderniseerde Vpb vanaf 1-1-2016 toch echt een feit zal zijn. Staatssecretaris Wiebes geeft in de memorie van 31 pagina’s antwoord op zo’n 100…

Eerste pioniers Oosterwold van start!

De eerste tien bewoners van de toekomstige woonwijk Oosterwold hebben 23 juni een intentieovereenkomst getekend met de gemeente. Volgend voorjaar willen deze bewoners zich vestigen. Met de overeenkomst hebben ze een optie genomen op een eigen stuk grond. Bijzonder aan deze grond is dat de initiatiefnemers hier niet alleen hun eigen huis gaan bouwen, maar…