Jurriaan voelt zich als een vis in het water in een complexe bestuurlijk-politieke omgeving, maar weet even soepel de taal van de burger en het bedrijfsleven te spreken. Daardoor is het slim en duurzaam inzetten van participatie zijn tweede natuur geworden.

Hij is altijd op zoek naar het gedeelde belang en krijgt dit op creatieve wijze boven tafel. Dat doet hij flexibel waar het kan en vol overtuigingskracht en met visie waar nodig, want ook doortastendheid en lef zijn skills die je nodig hebt om een goed advies te leveren.

Zijn specialisme ligt in ruimtelijk-economische vraagstukken en het vormgeven van het juiste proces om tot oplossingen te komen. Dankzij zijn optimistische karakter en het feit dat hij veel tijd en energie steekt in de communicatie met zijn opdrachtgever én relevante stakeholders, ontstaat altijd een realistisch en optimaal resultaat dat zichtbaar meerwaarde geeft aan de directe omgeving.

jurriaan.vandeneijkhof@overmorgen.nl
06 541 253 15

LinkedIn
Ik werk aan de thema's duurzame gebiedsontwikkeling omgevingswet participatie

Berichten van Jurriaan

Jurriaan van den Eijkhof Over Morgen

Jurriaan van den Eijkhof aan de slag voor Over Morgen

Onze nieuwe adviseur Jurriaan van den Eijkhof is planoloog en historicus. De afgelopen tien jaar is hij voornamelijk werkzaam geweest in hetruimtelijk en bestuurlijk-politiek domein. Bij Over Morgen gaat Jurriaan zich bezighouden met de Omgevingswet en participatie. Hij houdt zich graag bezig met ruimtelijk-economische vraagstukken en staat bekend als een kritische sparringpartner van gemeenten. Waarom…