Juliet combineert stevige inhoudelijk-juridische kennis met een ruime ervaring als verandermanager. Ze is zowel goed thuis in het huidige juridische instrumentarium (wet RO, Awb) als ook van de toekomstige Omgevingswet. Juliet is een verbinder, gecommitteerd onderhandelaar en gaat mensgericht te werk. Ze weet mensen op een plezierige manier te verbinden om samen tot resultaten te komen. Het stellen van de juiste vragen leidt tot kritisch nadenken over de gewenste houding van betrokkenen om resultaat te bereiken in de complexe context van maatschappelijke opgaven. Bij tegengestelde belangen en discussies kan ze een beroep doen op haar ruime ervaring, expertise en instrumentarium als negotiator en mediator. Met humor, doorzettingsvermogen en afstemming op elkaar ontstaat steeds weer een nieuw perspectief om tot een oplossing of tot een besluit te komen. Ze verbindt mensen binnen en buiten de organisatie vanuit de essentie van de Omgevingswet waarbij de mensen in het gebied ‘buiten’ op de eerste plaats staan om samen tot een leefbare samenleving te komen.

juliet.debarbanson@overmorgen.nl
06 - 5738 7781

LinkedIn
Ik werk aan de thema's omgevingswet zon & wind

Juliet: 4 praktijkvragen bij Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Een uitspraak van de Raad van State (29 mei 2019) heeft een streep gezet door de gehanteerde berekeningen in PAS (Programma Aanpak Stikstof) wat leidt tot discussies hoe projecten nu verder moeten of moeten stoppen. De uitspraak richt zich op activiteiten die leiden tot een toename van de uitstoot van stikstofoxiden of ammoniak in een nabij gelegen Natura 2000 gebied. Een aantal vragen uit de praktijk die ook voor jou van belang kunnen zijn.